logo
logo bip

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
  4. Załączniki do SIWZ w wersji word 
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
Dodatkowe wyjaśnienia zamawiającego do przetargu - PDF 
 
E-01-B - Boisko do siatkówki plan zagospodarowania - PDF  
 
E-02-B - Przekrój przez boisko do siatkówki plażowej - PDF  
 
E-03-B - Szczegóły posadowienia elementów boiska do siatkówki - PDF 
 
C-02-A-U - ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZW I CWU - PDF
 
C-04-A-U - ROZWINIĘCIE KAN SANIT - PDF
 
C-B-U - OPIS TECHNICZNY PRZYŁ WOD - PDF
 
 
C-01-B-U - PLAN ZAGOSPODAROWANIA - PDF
 
C-02-B-U - PROFIL MPRZYŁĄCZ WOD - PDF
 
 C-04-B-U - SCHEMAT OBRUKOWANIA SKRZYNKI - PDF
 
C-05-B-U - STUDNIA WODOMIERZOWA - PDF
 
C-01-C-U - PLAN ZAGOSPOD KAN TECH - PDF
 
C-04-C-U - KOMORA TECHNOLOGICZNA FONTANNY - PDF
 
C-05-C-U - SCHEMAT TECHMOL KOMORY FONTANNY - PDF