logo
logo bip

57. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Błonie w Kórniku 

1. Ogłoszenie 

2. SWIZ

3. Zalaczniki do SIWZ w wersji word 

4. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczna *.zip 

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Zmiana SIWZ

7. Odp. do zapytań oferentów 1

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9.Informacja z otwarcia ofert