logo
logo bip
Zaprojektuj - wybuduj obejmujący budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa oraz drogi wojew. nr 434 wraz z parkingiem dla sam. osobowych PARK&Ride i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego ? Przedmiot zamówienia w formule ?zaprojektuj - wybuduj? obejmujący ?budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gminnej nr 329017P, ul. Kolejowej oraz drogi wojewódzkiej nr 434 wraz z parkingiem dla samochodów osobowych PARK&Ride i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE przy dworcu kolejowym w Kórniku

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Wzór umowy
  4. Formularze składane wraz z ofertą
  5. Formularze składane na wezwanie Zamawiającego
  6. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami i PFU dostępny tutaj
  7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  8. Wniosek Zamawiajacego p przedlużenie terminu związania ofertą