logo
logo bip

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik ? Sektor I

 

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załaczniki do SIWZ
  4. Zmiana SIWZ
  5. Zalacznik do zmiany SIWZ- Formularz ofertowy
  6. Sprostowanie
  7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  8. Wniosek Zamawiajacego o przedłużenie terminu związania ofertą