logo
logo bip

57. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Błonie w Kórniku

57. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Błonie w Kórniku 

1. Ogłoszenie 

2. SWIZ

3. Zalaczniki do SIWZ w wersji word 

4. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczna *.zip 

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Zmiana SIWZ

7. Odp. do zapytań oferentów 1

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9.Informacja z otwarcia ofert

55 Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Śremskiej w Kórniku Bninie do osiedla Przylesie w Błażejewie

55 Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Śremskiej  w  Kórniku Bninie do osiedla Przylesie w Błażejewie

 1. Ogłoszenie
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. SIWZ
 4. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacja projektowa dostępny tutaj
 5. Załaczniki do SIWZ w wersji word spakowane *.zip
 6. ODP. DO ZAP. OFERENTÓW 1
 7. INFORMACJA Z OTWARICA OFERT

56 Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, oraz przyłączami w obrębach Robakowo, Gądki, Żerniki i Dachowa gm. Kórnik

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zalacznik do SIWZ
 4. Projekt umow wraz z załacznikami dostępny tutaj
 5. Opis przedmiotu zamówienia 
 6. Zalacznik do SIWZ
 7. Zalaczniki do SIWZ w wersji word
 8. Odp. do zapytań oferentów 1
 9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

54 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernatki przy ulicach: Laskowej, Wiatrakowej, Dębieckiej i Rolnej

 1. Ogłoszenie
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. SIWZ
 4. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 5. Zalaczniki do SIWZ w wersji word
 6. Odp. do zapytań oferentów 1
 7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

50 Budowa świetlicy w Prusinowie

 1. Ogłoszenie
 2. SIwz
 3. Dokumenatcja projektowa dostępna tutaj
 4. Zalaczniki do SIWZ w wersji word
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

53 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 6

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zalaczniki do SIWZ
 4. Odp. do zapytań oferentów
 5. Zalacznik do odp.
 6. Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 7. ZMIANA SIWZ
 8. Zalacznik do zmiany SIWZ
 9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 10. Wybór najkorzystniejszej oferty

52-budowa ul. Krauthofera w Kórniku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zmaówienia dostępna tutaj
 4. Załaczniki do SIWZ w wersji word
 5. Dodatkowe informacje do zamawiającego:
  - Dodatkowe wyjaśnienia  zamawiającego - PDF
  - Kosztorys szczegółowy - PDF
  - Informacja Aquanet - PDF
  - Informacja Enea Operator - PDF
  - Informacja Polska Spółka Gazownictwa - PDF
  - Informacja Inea - PDF
  - Informacja Orange Polska - PDF
  - Informacja Orange Polska 2 - PDF
  - ZUD - PDF
 6.  Odpowiedzi na zapytania oferentów - PDF
 7. Odpowiedzi na zapytania oferentów nr 2 - PDF
 8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

48 Odpady-sektor II

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor II

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załaczniki do SIWZ
 4. Zmiana SIWZ
 5. Zalacznik do zmiany SIWZ-Formularz ofertowy
 6. Sprostowanie
 7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 8. Wniosek Zamawiajacego o przedłużenie terminu związania ofertą

47 Odpady- sektor I

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik ? Sektor I

 

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załaczniki do SIWZ
 4. Zmiana SIWZ
 5. Zalacznik do zmiany SIWZ- Formularz ofertowy
 6. Sprostowanie
 7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 8. Wniosek Zamawiajacego o przedłużenie terminu związania ofertą

51 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załaczniki do SIWZ oraz dokumentacja projektowa
 4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

49 Zaprojektuj wybuduj budowa ścieżki rowerowej

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego ? Przedmiot zamówienia w formule ?zaprojektuj - wybuduj? obejmujący ?budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gminnej nr 329017P, ul. Kolejowej oraz drogi wojewódzkiej nr 434 wraz z parkingiem dla samochodów osobowych PARK&Ride i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE przy dworcu kolejowym w Kórniku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Wzór umowy
 4. Formularze składane wraz z ofertą
 5. Formularze składane na wezwanie Zamawiającego
 6. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami i PFU dostępny tutaj
 7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 8. Wniosek Zamawiajacego p przedlużenie terminu związania ofertą

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 5

 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromolice

 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 4

1. Ogłoszenie 

2. Załączniki  

3. Odpowiedzi na pytania 1

4. Odp. do zapytań oferentów 2

5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

6. Informacja o wyborze oferty

Budowa ulicy Krauthofera w Kórniku - Bninie


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opis przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word 
 5. Odp. do zap. oferentów 1

Przebudowa ulic...Zadanie od 1 do 5

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj ZAD. 1-5
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 3

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ w wersji word do pobrania tutaj

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Modyfikacja SIWZ

6. Odp. do zap. oferentów 1

7. Odp. do zap. oferentów 2

8. Załącznik do odp. nr 2 

9.  Informacja z otwarcia ofert 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bninie przy ul. Armii Krajowej 11

 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową, przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dostępny tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odp. do zapytań oferentów 1
 6. Odp. do zapytań ofernetów 2
 7. Odp. do zapytań oferentów 3
 8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

"Zaprojektuj - wybuduj" - "budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gm nr 329017P, ul. Kolejowej oraz drogi woj. 434 wraz z parkingiem dla samochodów osob. PARK&RIDE i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Wzór umowy
 4. Formularze składane wraz z ofertą 
 5. Formularze składane na wezwanie Zamawiającego
 6. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami i PFU dostępny tutaj
 7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2472P w zakresie budowy chodnika przy ulicy Konarskiej i Zwierzynieckiej od nieruchomości nr 425/2 do nr 318 w Kórniku - Bninie


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa ulicy Krauthofera w Kórniku-Bninie


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Przebudowa dróg..zadania od 1 do 6


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj ZAD. 1-5  i ZAD.6
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odp. do zapytań oferentów 1
 6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa świetlicy w Prusinowie

 1. Ogłoszenie
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. SIWZ
 4. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 5. Załączniki do SIWZ w wersji word
 6. Odp. do zap.oferentów 1
 7. Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
 8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami - 2

1. Ogłoszenie  

2. Pozostałe dokumenty do pobrania paczka 1.

3. Pozostałe dokumenty do pobrania paczka 2. 

4.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

5. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE NR 2 I 3 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kempingowej w Borówcu

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

"Zaprojektuj - wybuduj" - "budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa w ciągu drogi gm nr 329017P, ul. Kolejowej oraz drogi woj. 434 wraz z parkingiem dla samochodów osob. PARK&RIDE i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Wzór umowy
 4. Formularze składane wraz z ofertą 
 5. Formularze składane na wezwanie Zamawiającego
 6. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami i PFU dostępny tutaj
 7. ODP. DO ZAP. OFERENTÓW 1
 8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DOSTAWĘ CIĘŻKIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ CHEMICZNO-EKOLOGICZNYCH DLA OSP KAMIONKIDokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: 

http://www.ospkamionki.pl/ogolne/przetarg-nieograniczony/ 
 

Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku od ulicy Maślakowej do ulicy Spółdzielczej w miejscowości Borówiec


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z peryferiami

 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ w wersji word:
 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
 5. Formularz oferty
 6. Wzór umowy zad. 1
 7. wzór umowy zad. 2
 8. Wzór umowy zad.3 
 9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 10. Wykaz dostaw
 11. Opis przedmiotu zamówienia
 12. Odpowiedzi 1

Budowa chodnika przy ul. Szerokiej w Robakowie ( na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Topolowej)


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa chodnika przy ul. Nowina w Dachowie i Robakowie


 1.  Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wymiana nawierzchni boiska sportowego w Radzewie

 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word 
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia w formule "zaprojektuj - wybuduj" obejmujący "budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Dziećmierowa do Szczodrzykowa wraz z parkingiem dla samochodów osobowych PARK&RIDE i parkingiem dla rowerów BIKE&RIDE przy dworcu kolej 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Umowa zaprojektuj i wybuduj
 4. Formularze składane wraz z ofertą 
 5. Formularze składane na wezwanie Zamawiającego
 6. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami i PFU dostępny tutaj
 7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa chodnika przy ul. Nowina w Dachowie i Robakowie

 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ  w wersji word 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Celichowskiego w Kórniku


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ  w wersji word

Przystosowanie placówki oświatowej w Robakowie do funkcjonowania szkoły podstawowej - remont pomieszczeń

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

Kórnik: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Kórnik wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik    

4. Wykaz szczegółowy 

5. Odpowiedzi na pytania zadane przez ubezpieczycieli 

6.  Załącznik nr 6 - aktualizacja 13.06.2017 r.

   Informacja z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do szkoły podstawowej w Kamionkach

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty-zał. nr 1
 4. Dok. dot. przynależności do grupy kapit.-zał. nr 2
 5. Oświad. o niepodleg. wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału-zał. nr 3
 6. Zobow. podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów-zał. nr 4
 7. Wykaz dostaw-zał. nr 5
 8. Projekt umowy-zał. nr 6
 9. Zestawienie i specyfikacja wyposażenia aranżacji wnętrz-zał. nr 7 oraz zał. nr 8.1 i 8.2  dostępne tutaj
 10. Odpowiedź nr 1 do pytania oferentów
 11. Odpowiedź nr 2 do pytania oferentów
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakup, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla przedszkola i żłobka w Kamionkach

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty-zał. nr 1
 4. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej -zał. nr 2
 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału-zał. nr 3
 6. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów-zał. nr 4
 7. Wykaz dostaw-zał. nr 5
 8. Projekt umowy-zał. nr 6

       Załączniki do formularza ofertowego 7.1 i 7.2 dostępne tutaj

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrzykowo

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do przedszkola i żłobka w Kamionkach

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty-zał. nr 1
 4. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej -zał. nr 2
 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału-zał. nr 3
 6. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów-zał. nr 4
 7. Wykaz dostaw-zał. nr 5
 8. Projekt umowy-zał. nr 6
 9. Zestawienie i specyfikacja wyposażenia aranżacji wnętrz str. 1-zał.nr 7
 10. Zestawienie i specyfikacja wyposażenia aranżacji wnętrz przedszkole nr 7
 11.  Zestawienie i specyfikacja wyposażenia aranżacji wnętrz budynek C-zał.nr 7
 12. Załączniki do formularza ofertowego:

      8.1 Zestawienie mebli i sprzętów-zał. nr 8.1

      8.2  Zestawienie mebli i sprzętów załącznik nr 8.2

     13Odpowiedź nr 1 do pytania oferentów  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kórniku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odpowiedź nr 1 do pytania oferentów
 6. Załącznik do odpowiedzi nr 1
 7. Załącznik do odpowiedzi nr 1
 8. Załącznik do odpowiedzi nr 1
 9. Załącznik do odpowiedzi nr 1
 10. Odpowiedź nr 2 do pytania oferentów
 11. CO 5.1-1
 12. Piwnica
 13. Parter 
 14. I piętro
 15. Poddasze
 16. Załącznik 1
 17. Załącznik 2
 18. Załącznik 3
 19. Załącznik 4
 20. Załącznik 5
 21. Załącznik 6
 22. Załącznik 7
 23. Załącznik 8
 24. Załącznik 9
 25. Załącznik 10
 26. Załącznik 11
 27. Załącznik 12
 28. Załącznik 13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kempingowej w Borówcu

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odpowiedź nr 1 do pytania oferentów
 6. Odpowiedź nr 2 do pytania oferentów - 12 czerwca 2017 r.
 7. Odpowiedź nr 2 do pytania oferentów - 13 czerwca 2017 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w Kórniku


 1. Ogłoszenie 
 2. SIWZ 
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odpowiedź nr 1 na pytania oferentów

Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Dworcowej w miejscowości Kórnik


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odpowiedź do zapytań oferentów 1

Modernizacja ulicy Plac Browarowy i ulicy Harcerskiej w Kórniku wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu sportowo - rekreacyjnego

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
ODPOWIEDŹ DO ZAPYTAŃ OFERENTÓW 
 
Informacja z otwarcia ofert 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Czmoń

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Biblioteki Publicznej w Kórniku - Bninie

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odpowiedzi na zapytania oferentów
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa ulicy Tęczowej w miejscowości Robakowo

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczodrzykowie

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI DOSTĘPNE TUTAJ
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ pdf.
 4. Załączniki do SIWZ od 1 do 10 (word) dostępne tutaj 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
POPRAWIONA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Utwardzenie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ pdf.
 4. Załączniki do SIWZ od 1 do 10  dostępne tutaj
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Mechaniczne wbudowanie tłucznia granitowego na drogach gminnych o nawierzchniach gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ pdf.
 4. Załączniki od 1 do 10 dostępne tutaj 
       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ pdf.
 4. Załączniki od 1 do 10 dostępne tutaj
       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Modernizacja ulicy Plac Browarowy i ulicy Harcerskiej w Kórniku wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu sportowo - rekreacyjnego


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word 
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
Dodatkowe wyjaśnienia zamawiającego do przetargu - PDF 
 
E-01-B - Boisko do siatkówki plan zagospodarowania - PDF  
 
E-02-B - Przekrój przez boisko do siatkówki plażowej - PDF  
 
E-03-B - Szczegóły posadowienia elementów boiska do siatkówki - PDF 
 
C-02-A-U - ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZW I CWU - PDF
 
C-04-A-U - ROZWINIĘCIE KAN SANIT - PDF
 
C-B-U - OPIS TECHNICZNY PRZYŁ WOD - PDF
 
 
C-01-B-U - PLAN ZAGOSPODAROWANIA - PDF
 
C-02-B-U - PROFIL MPRZYŁĄCZ WOD - PDF
 
 C-04-B-U - SCHEMAT OBRUKOWANIA SKRZYNKI - PDF
 
C-05-B-U - STUDNIA WODOMIERZOWA - PDF
 
C-01-C-U - PLAN ZAGOSPOD KAN TECH - PDF
 
C-04-C-U - KOMORA TECHNOLOGICZNA FONTANNY - PDF
 
C-05-C-U - SCHEMAT TECHMOL KOMORY FONTANNY - PDF  
 

Przebudowa ulicy Nowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Robakowo

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa ulicy Jodłowej, Kasztelana Jarosta i ulicy Sosnowej w miejscowości Kórnik

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ pdf.
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
 5. Załącznik nr 1 do formularza oferty Wykaz podwykonawców (2)
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ  Oświadczenie - Art. 25a - Warunki
 7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - Art. 25a - Wykluczenie
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie - Grupa kapitałowa przynależy
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - nie przynależy
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz urządzeń technicznych
 11. Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 12. Załącznik nr 9 do SIWZ -Wykaz robót wykonanych
 13. Załącznik nr 10 do SIWZ - Umowa (wzór) (2)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT