logo
logo bip

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe ?KOMBUS? Spółka z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2018 roku ulegają zmianie przepisy porządkowe 

                Załącznik nr 3  do uchwały nr XLI /540/2017  Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r. - pobierz