logo
logo bip

Załącznik nr 2  do uchwały nr XLI /540/2017  Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r.

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe ?KOMBUS? Spółka z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2018 roku ulegają zmianie ulgi w przejazdach.

 Wykaz ulg w publicznych środkach komunikacji miejskiej w Kórniku. - pobierz