logo
logo bip

ZMIANA Z DNIEM  01.01. 2018  ROKU

 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR  XLI /540/ 2017  RADY MIASTA I GMINY  KÓRNI  Z DNIA  29 LISTOPADA 2017 R.      

   CENY ZA USŁUGI  PRZEWOZOWE  TRANSPORTU ZBIOROWEGO  ORAZ  WYSOKOŚĆ  OPŁAT  DODATKOWYCH   OBOWIĄZUJĄCE 

NA  ODPŁATNYCH  LINIACH  AUTOBUSOWYCH  KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ - pobierz