logo
logo bip

Załącznik nr 3.

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe ?KOMBUS? Spółka z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2018 roku ulegają zmianie przepisy porządkowe 

                Załącznik nr 3  do uchwały nr XLI /540/2017  Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r. - pobierz 

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2  do uchwały nr XLI /540/2017  Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r.

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe ?KOMBUS? Spółka z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2018 roku ulegają zmianie ulgi w przejazdach.

 Wykaz ulg w publicznych środkach komunikacji miejskiej w Kórniku. - pobierz

Załącznik nr 1.

ZMIANA Z DNIEM  01.01. 2018  ROKU

 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR  XLI /540/ 2017  RADY MIASTA I GMINY  KÓRNI  Z DNIA  29 LISTOPADA 2017 R.      

   CENY ZA USŁUGI  PRZEWOZOWE  TRANSPORTU ZBIOROWEGO  ORAZ  WYSOKOŚĆ  OPŁAT  DODATKOWYCH   OBOWIĄZUJĄCE 

NA  ODPŁATNYCH  LINIACH  AUTOBUSOWYCH  KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ - pobierz