logo
logo bip
Informacje podstawowe

Dane teleadresowe i informacje ogólne

 
 
 
 
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "KOMBUS" Spółka z o.o.
 
 
Czołowo ul. Kórnicka 1
 
62-035 Kórnik
 
tel. 618980666
 
fax. 61 898-06-61
 
 
Informacje ogólne: 
 
 
Spółka powstała 1 lipca 2000 roku, w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego MPK Kórnik w Spółkę prawa handlowego. Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065697;  NIP: 785-00-10-589; REGON  639774267.
Jedynym wspólnikiem Spółki "KOMBUS" jest Gmina Kórnik i posiada ona  w  majątku  zakładowym 11.401 udziałów o łącznej wartości 5 700 500,00  zł.  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 
Struktura organizacyjna: 
 
Władzami Spółki są:
- Zgromadzenie wspólników,
Rada nadzorcza,
Zarząd Spółki, 
 
 
- Prezes Zarządu - mgr Beata Urbaniak
- Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego, Główny Księgowy - mgr Grażyna Jabłońska
- Stanowisko ds. osobowych i płac  - Magdalena Opielewicz-Włodarczak
- Kierownik Działu techniczno-Eksploatacyjnego - Piotr Kamiński
- Kierownik Działu Przewozów - Jerzy  Dziliński