logo
logo bip
Skład Rady

Skład Rady Miejskiej w Kórniku VI kadencji

Julia Bartkowiak

Marek Broniewski

Iwona Cupryjak

Roman Genstwa

Tomasz Grześkowiak

Irena Kaczmarek

Adam Lewandowski

Maciej Marciniak

Przemysław Pacholski

Piotr Plewka

Dorota Półchłopek

Jerzy Rozmiarek

Andrzej Surdyk

Małgorzata Walkowiak

Bogdan Wesołek