logo
logo bip
Komisje Rady

Komisje Rady Miejskiej w Kórniku VI kadencji

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 

Przemysław Pacholski – przewodniczący

Adam Lewandowski - wiceprzewodniczący

Julia Bartkowiak

Roman Genstwa

Tomasz Grześkowiak

Irena Kaczmarek

Piotr Plewka 

Jerzy Rozmiarek

Andrzej Surdyk

Małgorzata Walkowiak

Bogdan Wesołek

 

KOMISJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

 

Małgorzata Walkowiak – przewodnicząca

Tomasz Grześkowiak – wiceprzewodniczący

Julia Bartkowiak

Marek Broniewski

Iwona Cupryjak

Maciej Marciniak

Piotr Plewka 

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

 

Marek Broniewski – przewodniczący

Przemysław Pacholski – wiceprzewodniczący

Iwona Cupryjak

Roman Genstwa

Tomasz Grześkowiak

Adam Lewandowski

Piotr Plewka 

Dorota Półchłopek

Jerzy Rozmiarek ­­­­­

Małgorzata Walkowiak

 

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Irena Kaczmarek – przewodnicząca

Adam Lewandowski – wiceprzewodniczący

Julia Bartkowiak

Marek Broniewski

Przemysław Pacholski

Piotr Plewka

Małgorzata Walkowiak

Bogdan Wesołek

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Julia Bartkowiak – przewodnicząca

Jerzy Rozmiarek – wiceprzewodniczący

Iwona Cupryjak

Roman Genstwa

Tomasz Grześkowiak

Dorota Półchłopek

Andrzej Surdyk

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Bogdan Wesołek – przewodniczący

Iwona Cupryjak

Irena Kaczmarek

Dorota Półchłopek

Jerzy Rozmiarek

Andrzej Surdyk