logo
logo bip
wybory

Uchwały Rady nr LII/582/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie podziału Gminy Kórnik na stałe obwody do głosowania
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/541/14 z dnia 2014-05-28

W sprawie powołania Komisji Statutowej
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/359/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie zmiany w składach komisji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/348/13 z dnia 2013-01-30

W sprawie granice obwodów

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/308/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie zmiany w składach komisji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/285/12 z dnia 2012-09-26

W sprawie okręgi wyborcze

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/189/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie wybory uzupełniające

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/140/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie wybór ławników do Sądu Okregowego w Poznaniu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/139/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie wybór ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/138/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie ławnik bez dalszego biegu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/203/12 z dnia 2012-01-25

W sprawie wybory uzupełniajace ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/136/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/24/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwały Rady nr I/1/10 z dnia 2010-12-01

w sprawie wybór przewodniczacego

Uchwały Rady nr II/8/10 z dnia 2010-12-06

w sprawie ustalenie składu osobowego Komisji RiOŚ

Uchwały Rady nr II/3/10 z dnia 2010-12-06

w sprawie wygaśnięcie mandatu

Uchwały Rady nr II/9/10 z dnia 2010-12-06

w sprawie ustalenie składu osobowego Komisji Edukacji

Uchwały Rady nr II/5/10 z dnia 2010-12-06

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji BiF

Uchwały Rady nr II/4/10 z dnia 2010-12-06

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rewizyjnej

Uchwały Rady nr II/7/10 z dnia 2010-12-06

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rozwoju

Uchwały Rady nr I/2/10 z dnia 2010-12-01

w sprawie wybór wiceprzewodniczących

Uchwały Rady nr II/6/10 z dnia 2010-12-06

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Przestrzennej