logo
logo bip
sprawy kadrowe, społeczne

Uchwały Rady nr XXXIX/434/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie zasłuzony dla Miasta i Gminy-Tylenda

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/332/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kórnik w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/208/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie diet sołtysów

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/209/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w roku 2012 jest przyznawane.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/220/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie Honorowy obywatel

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/142/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie zasłuzony dla Gminy Kórnik-Fogel

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/179/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie wynagrodzenie nauczycieli

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/143/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie Zasłużony dla Gminy Kórnik -p.Legocki

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/121/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Uchwały Rady nr X/105/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzacym jest Gmina Kórnik

Uchwały Rady nr IX/84/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie konsultacje Bnin - w pozostałej części gminy

Uchwały Rady nr IX/83/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie wyrazenie opinii nt. Bnina

Uchwały Rady nr VII/79/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie zmiany w składach Komisji

Uchwały Rady nr VII/80/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie upoważnienie dla Burmistrza Sater plan

Uchwały Rady nr III/15/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie zmieniajaca uchwałe w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którymn powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć .