logo
logo bip
przejęcie zadań, porozumienia

Uchwały Rady nr LIII/593/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/573/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie wyrażenie zgody na przejęcie przez Gminę od Powiatu Poznańskiego zadania polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/583/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/572/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w pasach dróg powiatowych w miejscowości Kamionki ul. Mostowa, Szczytniki ul. Jeziorna, Koninko ul. Telewizyjna, Radzewo ul. Św. Mikołaja na terenie Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/547/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/503/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnikz przeznaczeniem dla OSP

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/504/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie przejęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/459/14 z dnia 2014-01-29

W sprawie Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/505/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/440/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie uchwała w sprawie aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/435/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie zasięgnięcia opinii KW POlicji w przedmiocie rozwiązania SM w kórniku

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/412/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie przejęcia zarządzania drogami powiatowymi - Szczodrzykowo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/417/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie uchwała w sprawie Aneksu Nr 4 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki od

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVII/404/13 z dnia 2013-07-31

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania drogą powiatową

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/395/13 z dnia 2013-06-21

W sprawie przejęcie przez Gminę Kórnik od GDDKiA w Poznaniu zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż drogi ekspresowej S11 na terenie gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/396/13 z dnia 2013-06-21

W sprawie przejęcie przez Gminę Kórnik od Województwa Wielkopolskiego zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/355/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie projekt aglomeracji Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/349/13 z dnia 2013-01-30

W sprawie przekazania pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/281/12 z dnia 2012-09-26

W sprawie zaliczenie drogi w Robakowie do kategorii drogi gminnej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIII/255/12 z dnia 2012-06-27

W sprawie przebudowy ul.Głównej w Borówcu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/246/12 z dnia 2012-05-30

W sprawie pzrejęcie od powiatu -ul. Mościenickiej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/207/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIV/167/11 z dnia 2011-11-18

W sprawie umowa partnerska z Bukowiną Tatrzańską

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/177/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie zmiany uchwały nr XII/131/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/187/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie zaopiniowania zmian do projektu planu aglomeracji Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/186/11 z dnia 2011-12-29

Uchwały Rady nr XV/176/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie zmiany uchwały nr XII/130/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/173/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Gminie Kórnik przez Gminę Zaniemyśl wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/131/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie przekazania pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu - chodnik w miejscowości Czmoń

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/130/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie przekazanie pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu - chodnik w Radzewie

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/174/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ści

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/183/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie przyst.gm. Kórnik do ..... usług telekomunikacyjnych.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/137/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie przejęcie zadań od GDDKIA-pas drogowy S11

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/102/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi - budowa przepustu nad Głuszynką w Borówcu

Uchwały Rady nr X/101/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie pomoc finansowa dla Gminy Śrem

Uchwały Rady nr VII/73/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie porozumienie z Gminą Środa Wlkp. w sprawie organizacji transportu zbiorowego

Uchwały Rady nr VII/72/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.

Uchwały Rady nr VI/63/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.

Uchwały Rady nr VI/62/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie porozumienie schronisko w Gaju

Uchwały Rady nr V/45/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.

Uchwały Rady nr IV/25/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu

Uchwały Rady nr III/14/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie Zmiana Porozumienia Międzygminnego-Jarocin

Uchwały Rady nr III/21/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej gm. Cisek