logo
logo bip
programy, strategie

Uchwały Rady nr LIII/597/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2015 rok.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/565/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2015 – 2019
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/516/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie wprowadzenia Programu \"Kórnicka Rodzina Trzy Plus\"

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/517/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik na rok 2014

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/469/14 z dnia 2014-01-29

W sprawie OPS-dożywianie określenie kryterium

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/468/14 z dnia 2014-01-29

W sprawie ops-dożywianie-program

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/451/13 z dnia 2013-12-20

W sprawie program profilaktyki alkoholowej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/441/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie w sprawie uchwalenia \"Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kórnik\"

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/429/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Błażejewo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/428/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/427/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KÓRNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/419/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/418/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2014 – 2018

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/392/13 z dnia 2013-06-21

W sprawie Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Kórnik na lata 2013-2020\"

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/393/13 z dnia 2013-06-21

W sprawie „Wielkopolska Odnowa Wsi”-zgłoszenie do programu Dachowa, Dębiec,Robakowo Wieś.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/364/13 z dnia 2013-03-27

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik na rok 2013

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/333/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/314/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2013 rok.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/269/12 z dnia 2012-07-25

W sprawie aktual.Planu Odnowy Miejscowości Radzewo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/252/12 z dnia 2012-05-30

W sprawie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/234/12 z dnia 2012-04-25

Uchwały Rady nr XXI/242/12 z dnia 2012-05-16

W sprawie uchwała - zmiana uchwały nr XIX/227/2012 z dnia 28 marca 2012 r. o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/233/12 z dnia 2012-04-25

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dachowa

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/227/12 z dnia 2012-03-28

W sprawie uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomność zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/226/12 z dnia 2012-03-28

W sprawie Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Kórnik na lata 2012 - 2015”

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/214/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kórnik w latach 2012-2017

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/160/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie DZ.URZ.2011.339.5753z2011-12-12

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/159/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie miejsca sprzedaży alkoholu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/178/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczytniki na lata 2012-2022

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/157/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Robakowo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/185/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/188/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/122/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzewo

Uchwały Rady nr X/107/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie gminny program przeciwdziałania narkomanii

Uchwały Rady nr X/106/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Uchwały Rady nr VII/74/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie Przystąpienia do Programu \"Wielkopolska Odnowa Wsi\"