logo
logo bip
planowanie przestrzenne

Uchwały Rady nr LIII/586/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie zatw plan I etap Prusinowo 50/7 i 51
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LIII/587/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słonecznej i Dworcowej, obręb geodezyjny Dziećmierowo, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LIII/584/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik – dla części obrębu Skrzynki oraz części obrębu Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/579/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – dz.nr 11/3 i 11/5 w Dachowie, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/575/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej - działka nr ewid. 457, obręb Skrzynki, gm. Kórnik(Czołowo)
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/576/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. w rejonie ul. Szkolnej dla działek nr ewid.: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geod. Borówiec oraz dz. nr ewid.: 30, 21, 23 – 28, 29/1 – 29/6, obręb geod.Skrzynki
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/574/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie zmiany mpzp. lotniska cywilnego dz. nr 31/2, 31/5, 31/7, 21L/1w Żernikach zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku nr V/36/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach, gm. Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/577/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej i Woźniaka oraz jez. Skrzyneckiego Dużego, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gm. Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/578/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo, gm. Kórnik”.
Data wejścia w Ĺźycie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LI/560/14 z dnia 2014-07-30

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku-obr.geod.Bnin i Błażejewko - rejon ul.Lipowej i Śremskiej – etap I
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LI/561/14 z dnia 2014-07-30

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56, 120/59, 120/60 i cz. dz. 120/41, gm. Kórnik”.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/551/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/540/14 z dnia 2014-05-28

W sprawie przystąpienie do zm. planu Osiedle Północne - Kamionki
Data wejścia w Ĺźycie: z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/552/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej- etap I, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/537/14 z dnia 2014-05-28

W sprawie zmiana studium - Czołowo MOP
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/538/14 z dnia 2014-05-28

W sprawie mpzp. Robakowo dz.nr.ew. 164/1,164/2,120/2,100/4
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/539/14 z dnia 2014-05-28

W sprawie mpzp.Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części Czołowo,części Czmoń – część A
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/534/13 z dnia 2014-04-30

W sprawie mpzp.dla strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obręb Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/533/14 z dnia 2014-04-30

W sprawie zmiana studium dla części obrębów Kamionki, Skrzynki, Czołowo, Konarskie, Czmoń, Błażejewko (gazociąg)

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/523/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie przyst zm.planu Szczytniki dz.109...

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/507/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie przyst. mpzp.Robakowo-Sokołów

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/466/14 z dnia 2014-01-29

W sprawie zatw. plan Bnin rej.Lipowej-etap IIb

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/467/14 z dnia 2014-01-29

W sprawie mpzp. Koninko 69/4

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/506/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie zatw. zm.studium cz.Czołowa(obwodn)

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/454/13 z dnia 2013-12-20

W sprawie przyst. plan Gądki dz.nr 33 (oczyszcz)

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/455/13 z dnia 2013-12-20

W sprawie mpzp. Robakowo Żernicka

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/444/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie przyst studium Koninko 105/9,105/10

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/446/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie przyst. plan Dziećmierowo, rej.ul.Słonecznej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/448/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie zatw. mpzp Kórnik rej.ul.Staszica

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/447/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie zm. etapowania mpzp Bnin rej.ul.Lipowej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/445/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie przyst. plan MOP Czołowo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/433/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie uchw. plan Borówiec re.Kempingowa

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/421/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie zatw. zm.planu Moscienica

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVII/408/13 z dnia 2013-07-31

W sprawie mpzp Szczytniki

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVII/409/13 z dnia 2013-07-31

W sprawie zatw. plan Dziećmierowo S11 etap Ia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/399/13 z dnia 2013-06-21

W sprawie zmiana przystąpienia mpzp Dachowa

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/387/13 z dnia 2013-05-29

W sprawie etapowanie południe(Czołowo,Czmoń)

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/386/13 z dnia 2013-05-29

W sprawie przyst. zm. planu Lipowa-Śremska

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/385/13 z dnia 2013-05-29

W sprawie etapowanie Dziećmierowo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/384/13 z dnia 2013-05-29

W sprawie zatw. studium część ob.Gądki

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/379/13 z dnia 2013-04-24

W sprawie zmiana przystąpienia Czołowo(Skrzynki)

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/367/13 z dnia 2013-03-27

W sprawie zm.przyst.cmentarz Borówiec

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/365/13 z dnia 2013-03-27

W sprawie przyst.osiedle Czołowo-Skrzynki 457

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/366/13 z dnia 2013-03-27

W sprawie przyst.zm.planu Szczytniki rej.ul.Cichej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/368/13 z dnia 2013-03-27

W sprawie zm.przyst.Robakowo oczyszczalnie

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/344/13 z dnia 2013-01-30

W sprawie uchylenie przyst. studium or. Skrzynki, gaz kopalnia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/345/13 z dnia 2013-01-30

W sprawie przyst studium Skrzynki, Czołowo, Konarskie..gaz+kopalnia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/335/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie przyst.studium Czołowo -płn.wsch MOP

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/337/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie przyst. studium Czołowo - wsch.obwodnica

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/336/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie zm.przyst.do planu-etapowanie obwodnica

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/334/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie studium obr. Bnin, Biernatki, Prusinowo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/326/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie zmiana przyst Mościenica

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/303/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie przyst.mpzp.Koninko 69/4

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/306/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie zatw. plan magistrala

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/299/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie przyst. zm studium \"baza Czołowo\"

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/302/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie uchylenie przyst plan Koninko 69/4

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/304/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie zm. przystąpienia Wiatraczna

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/301/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie przyst.mpzp.Robakowo rej.Szkolnej,Żernickiej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/300/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie przyst. plan Borówiec rej.Szkolna

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/305/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie mpzp. w Kórnik rej.Wiatraczna

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/274/12 z dnia 2012-07-25

W sprawie przyst zm studium Czmoniec 366/1 ...

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/288/12 z dnia 2012-09-26

W sprawie mpzp Robakowo Żernicka

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/273/12 z dnia 2012-07-25

W sprawie przyst mpzp Południe

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/276/12 z dnia 2012-07-25

W sprawie przyst mpzp Dachowa

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/287/12 z dnia 2012-09-26

W sprawie zm.przystąpienia magistrala

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/275/12 z dnia 2012-07-25

W sprawie przyst zm mpzp Mościenica-linia zabudowy

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/286/12 z dnia 2012-09-26

W sprawie przyst. studium Skrzynki

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIII/258/12 z dnia 2012-06-27

W sprawie zmiana przyst. łącznik Kamionki-zm.XI/120/2011

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/239/12 z dnia 2012-04-25

W sprawie przyst. zm. planu Skrzynki dz.52....

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/238/12 z dnia 2012-04-25

W sprawie przyst. Borówiec rej.Kempingowej i Oś.Wczasowe Mościenica

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIII/259/12 z dnia 2012-06-27

W sprawie przyst zm. studium Gądki

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/251/12 z dnia 2012-05-30

W sprawie zatw. planu Robakowo 206

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/237/12 z dnia 2012-04-25

W sprawie studium płn-wsch cz. gminy

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/228/12 z dnia 2012-03-28

W sprawie mpzp.składowisko w Czmoniu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/219/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie przyst plan Szczytniki Szczególna/Jeziorna

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/201/12 z dnia 2012-01-25

W sprawie zmiana strefy ochronnej-Borówiec,Szczytniki,Koninko,Gądki i Robakowo.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/180/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie plan Borówiec 199/2 ul. Główna Poznańska

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/194/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie zatw plan Borówiec-Kamionki 204

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/162/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie zmiana przystąpienia do mpzp Koninko dz. nr ewid. 105/10 i 105/9

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/132/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie mzpz Borówiec - Czereśniowa i Wiśniowa

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/200/12 z dnia 2012-01-25

W sprawie mpzp Borówiec Czereśniowa-Wiśniowa

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/165/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie zatw IV etap Lipowa

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/161/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie Uchylenie Mościenica

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/195/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie przyst. zm planu Żerniki, Koninko,Gądki

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/133/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie mpzp Kamionki działki nr ewid. 428-432

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/163/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie studium Żerniki Koninko

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/164/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie zatw. plan Koninko Drukarska

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/116/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zatw. mzpz Borówiec dz.199/2...

Uchwały Rady nr XI/120/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie przyst. plan łącznik ekolog.

Uchwały Rady nr XI/114/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zatw.studium Czołowo,Konarskie

Uchwały Rady nr XI/118/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie przyst plan szkoła Kamionki

Uchwały Rady nr XI/113/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zatw. zm. mpzp Zerniki,Koninko,Gądki

Uchwały Rady nr XI/117/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zatw. studium Szczytniki

Uchwały Rady nr XI/119/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie przyst zm. planu Mościenica

Uchwały Rady nr XI/115/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zatw. zm.studium Borówiec199/2...

Uchwały Rady nr IX/96/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie mpzp Blazejewko 111...

Uchwały Rady nr IX/97/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie studium Promenada Woźniaka - Jeziorna

Uchwały Rady nr VII/78/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie przystapienie plan bombosklad-strefa ochronna terenu zamkniętego w Borówcu obejmującej obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Koninko, Gądki i Robakowo.

Uchwały Rady nr VII/75/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie studium Czmoniec,Blazejewko

Uchwały Rady nr VI/66/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie zatw. zm. planu Młyńska

Uchwały Rady nr VI/67/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie przyst zm. planu Szczytniki 54,57

Uchwały Rady nr V/53/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie zatw. plan Radzewo114,148

Uchwały Rady nr IV/30/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zatw. plan Dachowa dz37

Uchwały Rady nr IV/31/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zatw Kamionki 141

Uchwały Rady nr III/17/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie przyst. plan obwodnica Bnin

Uchwały Rady nr III/19/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie przyst plan Kromolice

Uchwały Rady nr III/18/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie przyst plan Koninko 42/3