logo
logo bip
konsultacje

Uchwały Rady nr LI/557/14 z dnia 2014-07-30

W sprawie zmiany uchwały nr XLV/510/2014 Rady Miejskiej w Kórniku o przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2015
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LI/558/14 z dnia 2014-07-30

W sprawie konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Borówiec na dwa odrębne sołectwa
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/510/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2015

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVII/401/13 z dnia 2013-07-31

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2014

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/224/12 z dnia 2012-03-28

W sprawie konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Borówiec

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/135/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie zmiana uchwały Nr IX/84/2011 w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/134/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie zmiana uchwały Nr LVIII/625/2010 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej

Lista załączników