logo
logo bip
gospodarka gruntami

Uchwały Rady nr LIII/594/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie kupna nieruchomości położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem odjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/568/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/569/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie zamiany nieruchomości
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LI/556/14 z dnia 2014-07-30

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Robakowie
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/545/14 z dnia 2014-06-25

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Czmoniec gm. Kórnik
Data wejś›cia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/531/14 z dnia 2014-04-30

W sprawie kupna nieruchomości z przeznaczeniem pod zaplecze budynku komunalnego w obrębie Dziećmierowo gmina Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/532/14 z dnia 2014-04-30

W sprawie kupna nieruchomości z przeznaczeniem pod grunt sołecki w obrębie Kromolice gmina Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/515/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Dziećmierowie

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/514/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/501/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Żerniki gm. Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/502/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie kupna nieruchomości drogowych położonych w Borówcu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/500/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie kupna nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną w obrębie Żerniki gmina Kórnik.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/442/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Kórnik.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/431/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie sprzedaży w Robakowie 115/1

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/432/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym położonej w Robakowie gm. Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/416/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVII/403/13 z dnia 2013-07-31

W sprawie sprzedaży nieruchomości w Kamionkach na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/394/13 z dnia 2013-06-21

W sprawie kupna nieruchomości drogowej położonej w Borówcu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/372/13 z dnia 2013-04-24

W sprawie sprzedaży w Borówcu na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/383/13 z dnia 2013-05-29

W sprawie kupna nieruchomości zabudowanej położonej w Kórniku

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/363/13 z dnia 2013-03-27

W sprawie kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skrzynki gmina Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/358/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruch. niezabudowanych w Kórniku ob.Bnin

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/357/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie nieodpłatne przejęcia nieruchomości zabudowanej w Dziećmierowie

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/356/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Kórniku-promenada

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/329/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie kupna nieruchomości drogowych położonych w Robakowie

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/315/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Koninko gm. Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/316/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/270/12 z dnia 2012-07-25

W sprawie zamiany nieruchomości w Kórniku

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/247/12 z dnia 2012-05-30

W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Błażejewko gm. Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/248/12 z dnia 2012-05-30

W sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej w Kamionkach na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIII/256/12 z dnia 2012-06-27

W sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku obręb Bnin

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/249/12 z dnia 2012-05-30

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty ul. Armii Krajowej 34/1 Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/213/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie zamiany nieruchomości w Kórniku

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/129/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie zamiana nieruchomości

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/153/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie nieodpł. przejęcie nieruch. w obrębie Kamionki gm. Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/150/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie zm. IX / 89 / 2011r. -wyrażenie zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty Borowiec-Poznańska 47/3

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/152/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia-Kórnik- prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/193/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Czmoniu gm. Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/151/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia -Bnin- prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/175/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Błażejewko na rzecz użytkownika wieczystego.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/111/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zamiany nieruchomości w Kórniku

Uchwały Rady nr IX/90/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Uchwały Rady nr IX/92/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie przyznania pierwszeństwa Średzka w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Uchwały Rady nr IX/95/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie kupna nieruchomości drogowych położonych w Kamionkach

Uchwały Rady nr IX/88/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwały Rady nr IX/93/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Uchwały Rady nr IX/94/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie kupna nieruchomości położonych w Borówcu

Uchwały Rady nr IX/89/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie zgodana sprzedaż oraz udz. bonifikaty Poznańska 47/3

Uchwały Rady nr X/104/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Robakowie gm. Kórnik

Uchwały Rady nr IX/87/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/ 589 / 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.

Uchwały Rady nr IX/91/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prowent 5/9 oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Uchwały Rady nr VI/65/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczytnikach gm. Kórnik

Uchwały Rady nr VI/64/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Błażejewko gm. Kórnik

Uchwały Rady nr IV/42/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zgoda na sprzedaż oraz ... Główna-Borówiec

Uchwały Rady nr IV/36/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zbycia w drodze przetargowej Bnin.

Uchwały Rady nr IV/34/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku gm. Kórnik

Uchwały Rady nr IV/37/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zbycia w drodze przetargowej w Kamionkach gm. Kórnik

Uchwały Rady nr IV/39/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zbycia w drodze przetargowej w Kórniku pows.Wlkp

Uchwały Rady nr IV/33/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie wyrażenia zgody na kupno lokalu mieszkalnego położonego w Kórniku

Uchwały Rady nr IV/38/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zbycia w drodze przetargowej w Kórniku niepodl.

Uchwały Rady nr IV/40/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zbycia w drodze przetargowej w Robakowie gm. Kórnik

Uchwały Rady nr IV/35/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zbycia w drodze przetargowej w Biernatkach gm. Kórniku

Uchwały Rady nr IV/41/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zgoda na sprzedaż oraz .... AK Bnin

Uchwały Rady nr XLIX/533/06 z dnia 2006-01-25

w sprawie kupno nieruch. zabudowanej zbiornikiem bezodpł.w Kamionkach