logo
logo bip
budżet, finanse

Uchwały Rady nr LII/708/18 z dnia 2018-11-07

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/673/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/494/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/332/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Data wejścia w życie: Dz.Urz.Woj.Wlkp.2016.poz.7640 6.12.2016

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/304/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/157/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/159/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/158/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/155/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie zmieniająca uchwałę ws.określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/156/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIV/143/15 z dnia 2015-10-28

W sprawie uchyl. uchw. w spr. ustalenia stawek opłaty miejscowej
Data wejścia w życie: Dz.Urz. Woj.Wlkp.2015 poz.6348z dnia 4.11.2015

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIV/144/15 z dnia 2015-10-28

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wejścia w życie: Dz.Urz.Woj.Wlkp.2015,poz.6352 z dnia 4.11.2015r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/44/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/43/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/23/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu a Gminą Kórnik w sprawie przejęcia od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjn
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LIII/588/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kórnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publiczn
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LIII/589/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LIII/591/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie zmiana WPF
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LIII/592/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie zmiana budżetu na 2014r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LIII/590/14 z dnia 2014-10-29

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/563/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie zmiany budżetu na 2014r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/566/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowina Tatrzańska z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu zaplecza sceny w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/567/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie pomocy finansowej dla Miasta Poznania
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/564/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Żernikach”
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/570/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/562/14 z dnia 2014-09-24

W sprawie zmiany WPF
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LI/554/14 z dnia 2014-07-30

W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, nieruchomości w obszarze objętym rewitalizacją rynku w Kórniku
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr LI/553/14 z dnia 2014-07-30

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2014 rok
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/544/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie zmiana budżetu 2014
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/543/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie zmiany WPF
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/542/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/526/14 z dnia 2014-04-08

W sprawie zmiany budżetu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/527/14 z dnia 2014-04-30

W sprawie zmiany WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/525/14 z dnia 2014-04-08

W sprawie zmiana WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/528/14 z dnia 2014-04-30

W sprawie zmiany budżetu30.04.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/513/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/512/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/511/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie sprostowanie błędu-emisja obligacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/461/14 z dnia 2014-01-29

W sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/497/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie zmiany budżetu 2014

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/498/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie emisji obligacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/499/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie pożyczki

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/460/14 z dnia 2014-01-29

W sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/496/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie zmiana WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/449/13 z dnia 2013-12-20

W sprawie zmiany budżetu na 2013r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/450/13 z dnia 2013-12-20

W sprawie wydatki niewygasające z 2013r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/457/14 z dnia 2013-12-20

W sprawie Budżet Gminy Kórnik na 2014

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/456/14 z dnia 2013-12-20

W sprawie WPFna 2014

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/436/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie zmiany WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/438/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie uchylenia uchwały opłata targowa

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/437/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie zmiany budżetu gminy

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/439/13 z dnia 2013-11-27

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/425/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/423/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie zmiana budżetu 2013

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/422/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie zmiany WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/426/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie opłata targowa

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/424/13 z dnia 2013-10-30

W sprawie zmiany pożyczki Jessica

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/413/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie pomoc finansowa Szpital w Puszczykowie

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/410/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie sprostowanie błędów-XXXVIII/400/2013

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/414/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie pomoc finansowa dla Bukowina Tatrzańskiej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/411/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie zmiany budżetu na 2013r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVII/400/13 z dnia 2013-07-31

W sprawie zmiana budżetu na 2013r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVII/402/13 z dnia 2013-07-31

W sprawie dotacja dla Zamku-przyziemia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/390/13 z dnia 2013-06-21

W sprawie zmiana WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/398/13 z dnia 2013-06-21

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/391/13 z dnia 2013-06-21

W sprawie zmiana budżetu na 2013r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/370/13 z dnia 2013-04-24

W sprawie zmiany budżetu na 2013r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/382/13 z dnia 2013-05-29

W sprawie dotacja pawilon w arboretum

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/371/13 z dnia 2013-04-24

W sprawie pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/369/13 z dnia 2013-04-24

W sprawie zmiany WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/361/13 z dnia 2013-03-27

W sprawie zmiany WPF na lata 2013-2021

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/362/13 z dnia 2013-03-27

W sprawie wyrażenia w budżecie Gminy Kórnik na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/351/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie zmiany budżetu na 2013r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/350/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie zmiany WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/327/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie zmiany budżetu na 2012r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/339/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie budżet gminy na 2013

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/338/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie WPF 2013

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/328/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie wydatki niewygasające 2012r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/312/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/313/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/310/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie zmiany WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/311/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie zmiana budżetu na 2012r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/296/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie Udzieleni dotacji Polskiej Akademii Nauk - Biblioteka Kórnicka w wysokości 50 000,00 zł. na roboty polegające na renowacji i konserwacji drewnianych posadzek w Sali Rękopisów i w dawnym gabinecie Tytusa Działyńskiego w Zamku w Kórniku.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/293/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/295/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie W sprawie: opłaty od posiadania psów

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/294/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie w sprawie: opłaty targowej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/279/12 z dnia 2012-09-26

W sprawie zmiany budżetu na 2012r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/278/12 z dnia 2012-09-26

W sprawie zmiany WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/280/12 z dnia 2012-09-26

W sprawie emisji obligacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIII/254/12 z dnia 2012-06-27

W sprawie zmiana budżetu na 2012r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/231/12 z dnia 2012-04-25

W sprawie zmiana budżetu na 2012r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIII/253/12 z dnia 2012-06-27

W sprawie zmiana WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/230/12 z dnia 2012-04-25

W sprawie zmiana WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/225/12 z dnia 2012-03-28

W sprawie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/206/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/204/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie zmiana WPF na lata 2012-2019

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/205/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie zmiany budżetu na 2012r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/166/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/199/12 z dnia 2012-01-25

W sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/146/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie okreslenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/197/12 z dnia 2011-12-29

W sprawie budzetu 2012

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/147/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie opłaty targowej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/196/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie WPF na 2012r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/170/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/149/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiazujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/145/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/168/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie zmiany WPF na lata 2011-2019

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/169/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie zmiany budżetu na 2011r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/126/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie zmiana WPF

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/125/11 z dnia 2011-07-26

W sprawie Zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przyszłość” dofinansowaneg

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/171/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/182/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie zmiany budżetu na 2011r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/144/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie zmiany budżetu na 2011r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/127/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie zmiany budżetu na 2011r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/148/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie opłaty od posiadania psów

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/124/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zmiana WPF

Uchwały Rady nr XI/123/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zmiany budżetu na 2011r.

Uchwały Rady nr X/99/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie finansowania rozwoju sportu

Uchwały Rady nr X/103/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie uchwała dotacja do zabytku Instytut Dendrologii PAN

Uchwały Rady nr X/98/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze

Uchwały Rady nr IX/86/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie zmiany budżetu na 2011r.

Uchwały Rady nr X/100/11 z dnia 2011-06-28

w sprawie zmiany budżetu na 2011r.

Uchwały Rady nr VI/60/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie Fundusz Sołecki

Uchwały Rady nr VII/77/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie zmiana budżetu Gminy Kórnik

Uchwały Rady nr VI/59/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie emisja obligacji komunalnych

Uchwały Rady nr VII/76/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie zmiana WPF

Uchwały Rady nr V/47/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie zmiana WPF

Uchwały Rady nr IV/26/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie okreslenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwały Rady nr V/50/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie dotacji do zabytków-ogórkiewicz

Uchwały Rady nr V/46/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie zmiana budżetu na 2011

Uchwały Rady nr III/22/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie Wieloletni plan finansowy

Uchwały Rady nr III/23/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie budżet na 2011

Uchwały Rady nr III/11/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie zmiana budżetu na 2010r.

Uchwały Rady nr III/12/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie wydatki niewygasające 2010

Uchwały Rady nr III/10/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie zmiana uchwały 610-budzet