logo
logo bip
absolutorium

Uchwały Rady nr XLVIII/535/14 z dnia 2014-05-14

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/536/14 z dnia 2014-05-14

W sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2013r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIV/381/13 z dnia 2013-05-22

W sprawie absolutorium 2012

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIV/380/13 z dnia 2013-05-22

W sprawie przyjęcie sprawozdania za 2012

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/243/12 z dnia 2012-05-16

W sprawie sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/244/12 z dnia 2012-05-16

W sprawie absolutorium za 2011r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/82/11 z dnia 2011-05-23

w sprawie uchwała w sprawie absolutorium za 2010 r.

Uchwały Rady nr VIII/81/11 z dnia 2011-05-23

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego