logo
logo bip

UJEDNOLICONY  TEKST  STATUTU  GMINY  KÓRNIK - kliknij TUTAJ, aby pobrać
 

Miejsce publikacji Statutu Gminy Kórnik, przyjętego uchwałą Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 grudnia 2002 r.: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 418 z dnia 20 lutego 2003 r.

Ujednolicony tekst uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami:
1) Nr XXXI/355/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 września 2004 r.  (publikacja uchwały: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego     Nr 190, poz. 4418 z dnia 17 grudnia 2004 r.);
2) Nr LV/565/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2010 r. (publikacja uchwały: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3525 z dnia 15 września 2010 r.)

Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXXI/355/2004 zostały w tekście oznaczone czcionką pogrubioną, natomiast zmiany wprowadzone uchwałą Nr LV/565/2010 zostały oznaczone pogrubioną kursywą.