logo
logo bip

23 czerwca 2014 roku

porządek obrad

Podczas posiedzenia zaopiniowano propozycje zmian do Statutu Gminy Kórnik.