logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej

Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej - 2014

20 października 2014 

porządek obrad

protokół

Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do Komisji.

15 września 2014

porządek obrad

protokół

Radni opiniowali projekty uchwał na LII Sesję, szczególną uwagę poświęcono zmianie studium Gminy Kórnik w Skrzynkach. Zapoznano się korespondencją, która wpłynęła do komisji. 

28 lipca 2014 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na LII Sesję RM, zapoznano się z wnioskami o wydanie warunków zabudowy, a także podsumowano wizje lokalne przeprowadzone w Borówcu. Zapoznano się również z korespondencją, która wpłynęła do komisji.

4 lipca 2014 roku

porządek obrad 

protokół  

Radni podtrzymali stanowisko w sprawie projektu m.p.z.p.dla obszaru położonego w Gminie Kórnik, obręb Kamionki zawarte w oświadczeniach RM nr:

1/2009 z 25 listopada 2009 roku ,

2/2013 z 30 października 2013 roku

23 czerwca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na L Sesję. Zapoznano się z wnioskami o wydanie warunków zabudowy oraz pozostałą korespondencją, która wpłynęła do komisji. 

19 maja 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XLIX Sesję RM oraz wniosek o wydanie warunków zabudowy.

22 kwietnia 2014 roku 

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na XLVII Sesję oraz wnioski o wydanie warunków zabudowy. 

17 marca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Członkowie komisji opiniowali projekt uchwały na XLV Sesję RM oraz wnioski o wydanie warunków zabudowy. 

3 marca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Przedmiotem dyskusji był postęp prac nad  projektem m.p.z.p. dla ochrony gruntów rolnych w rejonie Czołowa, Czmonia, Czmońca, Radzewa i Konarskiego. 

17 lutego 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XLIV Sesję RM oraz wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

20 stycznia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję. Zapoznali się  z wnioskami o wydanie warunków zabudowy oraz z pismami, które wpłynęły do komisji. Dyskutowano nt. procedury m.p.z.p. dla łącznika ekologicznego w PNZ części gminy. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej - 2013

16 grudnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XLII Sesję RM oraz dyskutowano nt. procedur dla łącznika ekologicznego w PNZ części gminy oraz zmiany studium Skrzynek.  

18 listopada 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Członkowie komisji opiniowali projekty uchwał na XL Sesję RM, zapoznali się z pismami, które wpłynęły do wiadomości KPP i  z projektem budżetu GK na 2014 rok. 

21 października 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zaopiniowali projekt uchwały na XXXIX Sesję i wnioski o wydanie warunków zabudowy. Wysłuchali również informacji nt. koncepcji zagospodarowania Dachowy i  Robakowa.

30 września 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia rozmawiano nt. spraw związanych z lotniskiem wojskowym w Krzesinach i lądowiskiem w Żernikach.  

16 września 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM i wnioski o wydanie warunków zabudowy. 

17 lipca 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXXVII Sesję RM oraz wnioski o wydanie warunków zabudowy. Zapoznano się z uwarunkowaniami dotyczącymi prac nad sporządzeniem uchwały dot. ochrony gruntów rolnych w PD części gminy. 

15 lipca 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.  

10 czerwca 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Opiniowano projekty uchwał na XXXVI Sesję RM. 

20 maja 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXXV Sesję RM. 

15 kwietnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Członkowie komisji zapoznali się z wnioskami, w tym o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Rozpatrzono i uznano za zasadne skargi na działalność burmistrza. Podsumowano wykonanie budżetu GK za 2012 rok.

18 marca 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXXII Sesję oraz wniosek o wydanie warunków zabudowy w Radzewie. Poruszono problem konsultacji w sprawie trasy kolei dużych prędkości.  

18 lutego 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Podczas posiedzenia omawiano tematy: zagospodarowania rejonu ul. Cisowej w Dachowie, propozycji zmiany m.p.z.p.w Szczytnikach oraz w Koninku, zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik, obsługi komunikacyjnej w rejonie ul. Lipowej w Kórniku. Opiniowano również wnioski o wydanie warunków zabudowy.

21 stycznia 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni opiniowali projekty uchwał na XXX Sesję oraz wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dyskutowano nt. założeń polityki przestrzennej gminy. Przyjęto plan pracy komisji na 2013 rok. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej - 2012

17 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół 

Opiniowano projekty uchwał na XXIX Sesję RM oraz wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Podjęto wniosek dot. zabudowy na działce w Błażejewku.  

26 listopada 2012 roku

porządek obrad 

protokół  

Na posiedzeniu omówiono koncepcję zagospodarowania terenów w Kórniku - w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej, zapoznano się z dokumentacją dot. budowy budynku magazynowego w Kórniku, wysłuchano informacji nt. wniosku o wydanie warunków zabudowy dla działki w Gądkach.

12 listopada 2012 roku

porządek obrad 

protokół 

Radni przeprowadzili wizję lokalną terenów w Bninie oraz zaopiniowali wnioski o opracowanie m.p.z.p. i wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

22 października 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XXVII Sesję RM, zapoznano się z wnioskiem o zmianę studium w Czołowie, dyskutowano nt. propozycji zmiany m.p.z.p.  w Żernikach. 

15 października 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zapoznali się z koncepcją zagospodarowania terenów w Bninie oraz zaopiniowali wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

17 września 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXVI SesjęRM. Wysłuchano informacji nt. projektowanej eksploatacji złóż gazu ziemnego w Czołowie. Dyskutowano nt. polityki przestrzennej gminy.

10 września 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni zaopiniowali wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, przeprowadzili wizję lokalną terenów w Czołowie i Borówcu.

23 lipca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni zapoznali się z koncepcją zagospodarowania terenów byłej jednostki wojskowej w Czołowie. Zaopiniownoano wnioski o wydanie warunków zabudowy oraz projekty uchwał na XXIV Sesję RM. Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do komisji.

28 czerwca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Dyskutowano nt. sytuacji właścicieli nieruchomości w Czołowie w związku z planami budowy gazociągu.

18 czerwca 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXIII Sesję RM, zapoznano się z projektami decyzji dot. warunków zabudowy i wnioskami o wydanie decyzji.  Ponadto dyskutowano nt. przebiegu planowanej obwodnicy Biernatek.

11 czerwca 2012 roku

Z powodu braku kworum posiedzenie nie odbyło się. 

21 maja 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni opiniowali projekty uchwał na XXII Sesję oraz wnioski o zmianę m.p.z.p. Ponadto zapoznano się z koncepcją planu dla łącznika ekologicznego oraz zmiany studium w PNZ części gminy, a także z postanowieniami dot. nieruchomości w Prusinowie.

16 maja 2012 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedznia odbyła się dyskusja nad wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. 

7 maja 2012 roku

porządek obrad

protokół

Członkowie komisji oraz radni z okręgu nr 3 opiniowali wnisek o zmianę m.p.z.p. dla dz. w obrębie Bnin. Radni zapoznali się również z koncepcją układu komunikacyjnego dla Dachowy.  

24 kwietnia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni opiniowali projekty uchwał na XX Sesję RM i zapoznali się z wnioskami o wydane decyzji o warunkach zabudowy w Dachowie.

18 kwietnia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Członkowie komisji zapoznali się z opracowaniem dot. m.p.z.p. dla terenów łącznika ekologicznego w Koninku, Kamionkach, Szczytnikach i Borówcu. Zajęli stanowisko w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Następnie omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2011 roku.

28 marca 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni opiniowali projekt uchwały na XIX Sesję.

19 marca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni opiniowali wnioski o zmianę m.p.z.p. oraz o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wysłuchali informacji nt. postępu prac nad m.p.z.p. dla łącznika ekologicznego Koninka, Kamionek, Szczytnik i Borówca.

12 marca 2012 roku

porządek obrad  

protokół

Podczas posiedzenia rozmawiano z Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną oraz zaopiniowano projekt zmiany studium dla PNW części gminy. 

20 lutego 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni omawiali i opiniowali projekty uchwał na XVIII Sesję RM, w tym propozycję zmiany studium dla Biernatek, Prusinowa, Dębca i Bnina.

13 lutego 2012

porządek obrad

protokół

Członkowie Komisji wydali opinie dla wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o zmianę m.p.z.p. Zapoznali się również z projektami decyzji o wydanie warunków zabudowy. Wysłuchano sołtysa Boówca, który przedstawił wnioski istotne dla mieszkańców jego sołectwa.

16 stycznia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XVII Sesję RM (w tym zmiana studium dla Biernatek, Dębca, Prusinowa i Bnina) oraz wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

9 stycznia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni zaopiniowali wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zapoznano się z innymi wnioskami, które wpłyneły do komisji, w tym wysłuchano przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego.

 

Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej - 2011

19 grudnia 2011 roku
Przeprowadzono wizję lokalną terenów w Kamionkach, zaopiniowano projekty uchwał na XVI Sesję oraz wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o opracowanie m.p.z.p.
28 listopada 2011 roku
Radni zapoznali się z przesłanymi dw. komisji wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
25 listopada 2011 roku
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały na XV Sesję RM. Dyskutowano również nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok oraz zapoznano się z pismami, które wpłynęły do komisji.
14 listopada 2011 roku
Dyskusja nt. koncepcji m.p.z.p. dot. łaczników ekologicznych w PNZ części gminy.
21 października 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na XIII Sesję RM.
7 października 2011 roku
Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nt. polityki przestrzennej gminy, w szczególności procedur związanych z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Radni odwiedzili także Runowo, gdzie spotkali się z mieszkańcami.
23 września 2011 roku
Radni opiniowali projekty uchwał na XII Sesję RM, wysłuchali wyjaśnień dot. unieważnienia uchwały RM nr XI/116/2011 oraz zapoznali sięz bieżącymi pismami.
17 sierpnia 2011 roku
Obecni na posiedzeniu wysłuchali prezentacji koncepcji rewitalizacji rynku w Kórniku - Pl. Niepodległości oraz propozycji zagospodarowania obszaru w Borówcu przy ul. Spółdzielczej - lokalizacja cmentarza. Dyskutowano również nt. sposobu zagospodarowania działek przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku.
22 lipca 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na XI Sesję, zapoznali się z pismami, które wpłynęły do wiadomości komisji.
21 czerwca 2011 roku
Przeprowadzono wizję lokalną terenów w Kamionkach i Koninku.
30 maja 2011 roku
Zaopiniowano projekty uchwał na IX Sesję RM.
21 kwietnia 2011 roku
Członkowie komisji omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2010 rok, zaopiniowali projekty uchwał na VII Sesję RM i zapoznali się z pismami, które wpłynęły do wiadomości komisji.
12 kwietnia 2011 roku
Radni dokonali wizji lokalnej obszarów gminy - dotyczącej sposobów zabudowy, uczestniczyli także w szkoleniu nt. planowania przestezennego.
25 marca 2011 roku
Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał na VI Sesję RM, zapoznali się z pismami, które wpłynęły do wiadomości KPP.
18 lutego 2011 roku
Radni wysłuchali informacji kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego UM nt. obszarów Gminy Kórnik objętych studium i m.p.z.p. Opiniowano równiez projekty uchwał na V Sesję RM, zapoznano się z wnioskiem w sprawie nieruchomości w Szczytnikach.
20 stycznia 2011 roku
Zaopiniowano projekty uchwał na IVSesję RM, przyjęto przedmiot działania komisji. Radni zapoznali się z koncepcją zmiany studium w rejonie Borówca, Kamionek, Szczytnik i Koninka - układ komunikacyjny i ekologiczny. Wysłuchano równiez informacji nt. propozycji przyjęcia stref ochronnych dla lotniska w Żernikach.

Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej - 2010

16 grudnia 2010 roku
 
 
Radni omówili projekt budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok, zaopiniowali projekty uchwał na III Sesję RM, rozpatrzyli skargę właścicieli nieruchomości w Kórniku.
 
 
6 grudnia 2010 roku
 
 
Na posiedzeniu wybrano przewodniczącą Komisji: radna Małgorzata Walkowiak i wiceprzewodniczącego Komisji: radny Tomasz Grześkowiak.