logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Infrastruktury i Rozwoju

Protokoły z posiedzeń Komisji Infrastruktury i Rozwoju - 2014

24 października 2014 roku

porządek obrad

protokół

Radni zapoznali zapoznali się z informacjami nt. wykonania inwestycji w 2014, zaopiniowali projekty uchwał oraz zapoznali się z korespondencją wpływającą do Komisji. 

19 września 2014 roku 

porządek obrad

protokół

Radni zaopiniowali projekty uchwał na LIII Sesję, dyskutowali nt. parkingu i obiektów przyległych na Prowencie. Członkowie Komisji zapoznali się z korespondencją. 

25 lipca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zaopiniowali projekt uchwały na LII Sesję, zapoznali się z informacją nt. wykonania inwestycji oraz z odpowiedziami na wnioski komisji. Dyskutowano nt. problemów z pyleniem nawierzchni dróg w Borówcu. 

23 maja 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Rozpatrzono wnioski, które wpłynęły do komisji.

25 kwietnia 2014 roku 

porządek obrad

protokół  

Radni wysłuchali sprawozdań z realizacji inwestycji oraz zimowego utrzymania dróg. Omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2013 roku. Zapoznano się z wnioskami.

21 marca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XLV Sesję. Zapoznano się także z informacjami nt. realizacji zadań z środków niewygasających. Rozważono możliwość aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik. Dyskutowano nt. zagospodarowania i sprzedaży nieruchomości gminnej w rejonie ul. Woźniaka w Kórniku. 

21 lutego 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni wypracowali wnioski do sołtysów dot. inwestycji. Rozmawiano nt. naprawy dróg. 

24 stycznia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XLIII Sesję Rady. Dyskutowano nt. treści ulotki dotyczącej budowy dróg w gminie i potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Infrastruktury i Rozwoju - 2013

13 grudnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XLII Sesję RM i przyjęto plan pracy na 2014 rok. 

25 listopada 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni dyskutowali nt. systemu ulg biletów KPA Kombus oraz projektu budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok. 

22 listopada 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XL Sesję RM. 

11 października 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni dyskutowali nt. ulgowych cen biletów KPA Kombus. Wypracowano wniosek do budżetu GK na 2014 rok z rekomendacją inwestycji sołeckich. Zapoznano się z sprawozdaniem z wykonania inwestycji w trzech kwartałach br.  

20 września 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM, zapoznano się także z koncepcją organizacji ruchu drogowego na rynku w Kórniku - Bninie.

26 lipca 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Członkowie komisji opiniowali projekty uchwał na XXXVII Sesję, zapoznali się z wnioskami o nadanie nazw ulicom i pismami, które wpłynęły do wiadomości. 

12 lipca 2013 roku

porządek obrad

protokół

załącznik do protokołu  

Radni zajmowali się wnioskami sołectw dotyczącymi inwestycji priorytetowych dla lokalnych społeczności.

14 czerwca 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwal na XXXVI Sesję RM i zapoznano się z poprawioną koncepcją zagospodarowania wjazdu do Kórnika - rejon ul. Woźniaka.  

24 maja 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zapoznali się z propozycją zagospodarowania wjazdu do Kórnika - rejon ul. Woźniaka. Zaopiniowano projekty uchwał na XXXV Sesję RM i rozpatrzono sprawy bieżące. 

19 kwietnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Gościem posiedzenia był przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych. Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXX Sesję i omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2012 rok. Zapoznano się z wnioskami, które wpłynęły do komisji.  

22 marca 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Zaopiniowano projekt uchwały na XXXII Sesję RM. Rozmawiano także nt. wykonywania remontów dróg, instalacji oświetlenia drogowego oraz decyzji właścicieli nieruchomości przy ul.Prowent w Kórniku dot. poprawy estetyki. 

22 lutego 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekt uchwały na XXXI Sesję i dyskutowali nt. braku estetyki i bałaganu w rejonie punktów gastronomicznych przy ul. Prowent w Kórniku. Poruszono także temat zapotrzebowania na inwestycje w wnioskach i w mieście.  

Protokoły z posiedzeń Komisji Infrastruktury i Rozwoju - 2012

21 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Radni wysłuchali informacji nt. spółki Sater Kórnik oraz stanu realizacji tegorocznych inwestycji. Dyskutowano także nt. projektu uchwały na XXIX Sesję RM, a także przyjęto plan pracy komisji na 2013 rok.  

23 listopada 2012 roku

porządek obrad

protokół 

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały na XXVIII Sesję RM, omówiono wnioski, które wpłynęły do komisji i zaopiniowano projekt budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok.

26 października 2012 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXVII Sesję, zapoznali się z wnioskami, które wpłynęły do komisji. 

21 września 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXVI Sesję RM, omówiono informację nt. wykonania budżetu GMiny Kórnik w I półroczu 2012 roku.  Zapoznano się także z wnioskami, które wpłyneły do komisji, w szczególności dot. organizacji ruchu drogowego na ul. Prowent w Kórniku oraz w sprawie uchylenia uchwał nadających nazwy ulicom w Radzewie.

20 lipca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXIV sesję i dyskutowali nt. wniosków, które wpłyneły do komisji. 

22 czerwca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Na posiedzeniu zaopiniowano projekty uchwał na XXIII Sesję RM i zapoznano się z korespondencją dot. wjazdu na posesję przy ul. Prowent w Kórniku. 

25 maja 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXII Sesję. Zapoznano się z informacjami dotyczcymi: budynku przy ul. Rynek 16 w Kórniku, promenady kórnickiej, modernizacji ul. Mościenickiej w Mościenicy, gospodarki odpadami płynnymi i stałymi w gminie oraz strefy parkowania na kórnickim rynku.

27 kwietnia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Spotkanie zostało poświęcone dyskusji nt. lokalizacji restauracji McDonald's w Kórniku. 

20 kwietnia 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał na XX Sesję RM. Zapoznano się z sprawozdaniami dot.: wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2011 roku, utrzymania zimowego dróg gminnych, realizacji inwestycji w I kwartale 2012 roku. Wysłuchano wystąpienia restauratorów, którzy protestują przeciw powstaniu restauracji Mc Donald's w Kórniku.

23 marca 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni opiniowali projekt uchwały na XIX Sesję RM. Dyskutowano nt. oczekiwań mieszkanców związanych z remontem dróg.

24 lutego 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XVIII Sesję RM, zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do wiadomości komisji.

20 stycznia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni omówili wnioski, które wpłynęły do komisji.

Protokoły z posiedzeń Komisji Infrastruktury i Rozwoju - 2011

22 grudnia 2012 roku
Z powodu braku kworum podczas posiedzenia zgłoszono jedynie wnioski dot. bezpieczeństwa drogowego w Czmoniu.
25 listopada 2011 roku
Radni opiniowali projekty uchwał na XV Sesję RM, dyskutowali nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok oraz zapoznali się z pismami które wpłynęły do komisji.
21 października 2011 roku
Podczas posiedzenia zaopiniowano projety uchwał na XIII Sesję RM i zapoznano się z  pismami, które wpłynęły do komisji.
23 września 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na XII Sesję RM. Dyskutowano nt. bezpieczenstwa na drogach w Gminie Kórnik oraz wykonania inwestycji w pierwszym półroczu 2011 roku. Zapoznano się z bieżącymi pismami.
22 lipca 2011 roku
Członkowie komisji opiniowali projekty uchwał na XI Sesję RM. Rozpoczęto dyskusję nt. wykonania inwestycji zaplanowanych na 2011 rok.  
21 czerwca 2011 roku
Radni zaopiniowali projekt uchwały na X Sesję RM, wysłuchali informacji nt. akcji zimowego utrzymania dróg, zapoznali się z korespondencją, która wpłynęła do komisji.
30 maja 2011 roku
Wysłuchano informacji nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez sołectwa, zapoznano się z pismami, które wpłynęły do komisji.
18 maja 2011 roku
Radni odwiedzili siedzibę KPA Kombus. Rozmawiano nt. spraw przedsiębiorstwa.
21 kwietnia 2011 roku
Członkowie komisji omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2010 rok, zaopiniowali projekty uchwał na VII Sesję RM.
25 marca 20011 roku
Członkowie komisji wysłuchali informacji kierownika Wydziału Inwestycji UM nt. realizacji inwestycji zaplanowanych na 2011 rok. Zapoznano się również z pismami, które wpłynęły do komisji.
18 lutego 2011 roku
Radni zapoznali się z wnioskami dot. wsi: Trzykolne Młyny i Kromolice.
21 stycznia 2011 roku
Zaopiniowano projekty uchwał na IV Sesję RM, przyjęto plan pracy na 2011 rok i przedmiot działania komisji. W dyskusji poruszone problemy związane z przyczynami i skutkami podtopień.

Protokoły z posiedzeń Komisji Infrastruktury i Rozwoju - 2010

17 grudnia 2010 roku
 
 
Dyskutowano nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok oraz przyszłych prac Komisji.
 
 
6 grudnia 2010 roku
 
 
Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego Komisji: radny Marek Broniewski i wiceprzewidniczącego Komisji: radny Przemysław Pacholski.