logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów - 2014

24 października 2014 roku 

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej, a także zapoznali się z wnioskami, które wpłynęły do Komisji. 

19 września  2014 roku

porządek obrad   

protokół  

Podczas obrad rozpatrzono projekty uchwał i zapoznano się z informacjami z wykonania budżetu Gminy Kórnik.

25 lipca 2014 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekty uchwał na LII Sesję, a także zapoznali się i zaopiniowali wnioski, które wpłynęły do komisji.

23 czerwca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na L Sesję RM i zapoznano się z wnioskami, które wpłynęły do komisji.

23 maja 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał dotyczące rewitalizacji Pl. Niepodległości w Kórniku.

25 kwietnia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Członkowie komisji opiniowali projekty uchwał na XLVII Sesję oraz wnioski. Omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2013 roku. 

21 marca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na XLV Sesję. Rozmawiano także nt. dzierżawy gruntu gminnego w Czmońcu. 

21 lutego 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na XLIV Sesję. 

24 stycznia 2014 

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XLIII Sesję RM i przyjęto plan pracy komisji na bieżący rok. Dyskutowano nt. dzierżawy parkingu w Kórniku i budowy drogi w Żernikach. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów - 2013

13 grudnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na XLII Sesję, w tym projekt budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok. 

6 grudnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Dyskutowano nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok. 

22 listopada 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na XL Sesję RM. 

25 października 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na XXXIX Sesję i wysłuchali informacji nt. podatków: rolnego i śmieciowego. 

11 października 2013 roku

porządek obrad  

protokół  

C.d. dyskusji nt. inicjatywy uchwałodawczej. 

20 września 2013 roku

porządek obrad

protokół

Radni opiniowali projekty uchwał na XXXVIII Sesję. Wysłuchano również informacji nt. wykonania budżetu Gminy Kórnik w pierwszym półroczu 2013 roku oraz dyskutowano nt. inicjatywy uchwałodawczej. 

26 lipca 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na XXXVII Sesję. 

14 czerwca 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXXVI Sesję RM i wybrano przedstawiciela do komisji przyznającej nagrodę dla najlepszego ucznia w gminie. 

24 maja 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali wniosek KCRiS Oaza oraz projekty uchwał na XXXV Sesję RM. 

19 kwietnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXX Sesję i omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2012 roku. 

22 marca 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXXII Sesję. 

22 lutego 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XXXI Sesję RM. Po raz kolejny rozmawiano nt. zintegrowanego transportu publicznego aglomeracji poznańskiej. 

 

25 stycznia 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni opiniowali projekty uchwał na XXX Sesję i przyjęli plan pracy komisji na bieżący rok. Dyskutowano nt. idei i rozwiązań wspólnego transportu publicznego Metropolii Poznań.

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów - 2012

21 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni opiniowali projekty uchwał na XXIX Sesję oraz uchwały budżetowe na 2013 rok. 

 

7 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół 

Dyskutowano nt. przyszłorocznego budżetu. 

3 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół 

Radni dyskutowali z prezesami spółek gminnych - KPA Kombus i WKiUK Wodkom - nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok oraz zmian prawnych i organizacyjnych, które mają nastąpić w funkcjonowaniu tych podmiotów w przyszłym roku.   

23 listopada 2012 roku

porządek obrad  

protokół 

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwal na XXVIII Sesję RM.  

26 października 2012 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXVII Sesję. Gościem posiedzenia był dyrektor Biblioteki Kórnickiej.  

21 września 2012 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XXVI Sesję RM, omówiono informację z wykonania budżetu Gminy Kórnik za I półrocze 2012 roku, zapoznano sięz informacjami nt. planów finansowych i struktury wynagrodzeń w spółkach gminnych.

20 lipca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni zaopiniowali projekt uchwały na XXIV Sesję RM.  

22 czerwca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Zaopiniowano projekty uchwał na XXIII Sesję RM, kontynuowano dyskusję nt. KPA Kombus.

25 maja 2012 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia rozmawiano z prezes KPA Kombus nt. sytuacji przedsiębiorstwa. Radni zaopiniowali także projekty uchwał na XXII Sesję.

20 kwietnia 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni opiniowali projety uchwał na XX Sesję RM oraz projekt oświadczenia dot. akcji "Stop Janosikowe". Omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2011 roku.

23 marca 2012 roku 

porządek obrad

protokół

Głównym punktem posiedzenia była rozmowa z prezesem WKiUK Wodkom, radni opiniowali również projekt uchwaly na XIX Sesję RM.

24 lutego 2012 roku

porządek obrad 

protokół

W posiedzeniu uczestniczyli kierownicy KOK, KCRiS Oaza i OSiR - rozmawiano nt. rozliczenia 2011 roku, bieżacej działalności i planów. Następnie radni opiniowali projekty uchwał na XVIII Sesję RM, a także przyjęli plan pracy komisji na 2012 rok.

20 stycznia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni zaopiniowali projekt uchwały na XVII Sesję RM. Przygotowali rownież zestaw zagadnień do dyskusji z kierownikami: KOK, OSiR i KCSiR Oaza, która odbędzie się na lutowym posiedzeniu komisji.

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów - 2011

22 grudnia 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na XVI Sesję RM.
2 grudnia 2011 roku
Podczas posiedzenia dopracowano i pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok.
25 listopada 2011 roku
Członkowie komisji opiniowali projekty uchwał na XV Sesję RM, w tym kolejne uchwały podatkowe. Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do komisji.
21 października 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na XIII Sesję RM, zapoznali się z wnioskami, które wpłynęły do komisji.
23 września 2011 roku
Zaopiniowano projekty uchwał na XII Sesję RM, zapoznano się z propozycją stawek podatków na przyszły rok. Ponadto zebrani omówili informację o przebiegu wykonania budżetu i WPF za pierwsze półrocze 2011 roku i zapoznali się z bieżącymi pismami.
22 lipca 2011 roku
Członkowie komisji opiniowali projekty uchwał na XI Sesję RM.
22 czerwca 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał i projekt oświadczenia na X Sesję RM.
30 maja 2011 roku
Zaopiniowano projekty uchwał na IX Sesję RM.
21 kwietnia 2011 roku
Członkowie komisji omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2010 rok, zaopiniowali projekty uchwał na VII Sesję RM.
25 marca 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na VI Sesję RM.
18 lutego 2011 roku
Radni opiniowali projekty uchwal na V Sesję RM.
17 stycznia 2011 roku
Członkowie komisji przyjęli stanowisko w sprawie przejęcia udziałów w spółce Sater Kórnik, zaopiniowano projekty uchwał na IV Sesję RM.

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów - 2010

28 grudnia 2010 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na III Sesję RM.
 
 
17 grudnia 2010
 
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok, uwzględniając niektóre z wniosków zgłoszonych przez komisje RM i radnych.
 
 
14 grudnia 2010 roku
 
 
Podczas spotkania burmistrz omówił projekt budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok, odpowiedział na pytania radnych.
 
 
6 grudnia 2010 roku
 
 
Dokonano wyboru przewodniczącego Komisji: radny Przemysław Pacholski i wiceprzewodniczącego Komisji: radny Adam Lewandowski.