logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2013 roku: Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca za wyjątkiem grudnia. W tym miesiącu sesja odbędzie się w piątek - 20 grudnia. Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu. 

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie. 

************* 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik 
zwołuję 
XXXV  - Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 29 maja 2013 roku, o godz. 13.00 
w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad: 
 

http://api.esesja.pl/posiedzenie5/813 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał / po sesji treść uchwał 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Maciej Marciniak