logo
logo bip

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XXV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 22 sierpnia 2012 roku, o godz. 10.00 w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad:  

http://esesja.pl/posiedzenie/520-  porządek obrad zawiera projekt uchwały / po sesji treść uchwały

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak