logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2012 roku: Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca za wyjątkiem grudnia. W tym miesiącu sesja odbędzie się w piątek – 28 grudnia. Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XXII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 30 maja 2012 roku, o godz. 13.00 w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński)

z następującym porządkiem obrad:  

http://esesja.pl/posiedzenie/464 -  porządek obrad zawiera projekty uchwał / po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak