logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2014 roku: Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca. Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XLVIII  - ABSOLUTORYJNĄ Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 14 maja 2014 roku, o godz. 13.00
w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad:

 http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1461 - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak