logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2014 roku: Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca. Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu. 

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie. 

************* 

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik 
zwołuję 
XLVII  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 30 kwietnia 2014 roku, o godz. 13.00 
w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, ze zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może zostać zmieniony podczas sesji.

 http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1453  - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał.


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Maciej Marciniak