logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2014 roku: Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca. Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XLV  Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 26 marca 2014 roku, o godz. 13.00
w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński)
z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, ze zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może zostać zmieniony podczas sesji.

 http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1348 - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak