logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2013 roku: Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca za wyjątkiem grudnia. W tym miesiącu sesja odbędzie się w piątek - 20 grudnia. Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XLII  BUDŻETOWĄ Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 20 grudnia 2013 roku,
o godz. 13.00
w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad: 

http://api.esesja.pl/posiedzenie5/1141  - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak