logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2014 roku:Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca. Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
LIII Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 29 października 2014 roku, o godz. 13.00

w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1838  -  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak