logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miejskiej w Kórniku w 2014 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
LI Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, która odbędzie się 30 lipca 2014 roku, o godz. 13.00

w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1628  porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak