logo
logo bip
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej VI Kadencji: 2011
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Kórniku
odbywać się będą w sali posiedzeń ratusza w Kórniku - Bninie (ul. Rynek 1) 
 w tygodniu poprzedzającym Sesję RM - zwykle w przedostatnim tygodniu miesiąca.
Przewodniczący komisji mogą również zwoływać posiedzenia dodatkowe. 
Grudzień 2011:
 • 2 grudnia (piątek) godz. 12.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad
 • 19 grudnia (poniedziałek) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 21 grudnia (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
 • 21 grudnia (środa) godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 22 grudnia (czwartek) godz. 9.00 - Komisja Inrfastruktury i Rozwoju porządek obrad
 • 22 grudnia (czwartek) godz. 12.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad
Listopad 2011:
 • 3 listopada (czwartek) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad POSIEDZENIE WYJAZDOWE
 • 14 listopada (poniedziałek) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 16 listopada (środa) godz. 9.00 - Komisja Rewizyjna porządek obrad
 • 23 listopada (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
 • 23 listopada (środa) godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 25 listopada (piątek) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 25 listopada (piątek) godz. 11.00 - Komisja Infrastruktury i Rozwoju porządek obrad
 • 25 listopada (piątek) godz. 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad
 • 28 listopada (poniedziałek) godz. 12.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
Październik 2011:
 • 5 października (środa) godz. 9.00 - Komisja Rewizyjna porządek obrad
 • 7 października (piątek) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 12 października (środa) godz. 10.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad POSIEDZENIE WYJAZDOWE
 • 19 października (środa) godz. 10.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
 • 19 października (środa) godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 21 października (piątek) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 21 października (piątek) godz. 11.00 - Komisja Infrastruktury i Rozwoju porządek obrad
 • 21 października (piątek) godz. 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów  porządek obrad
 • 25 października (wtorek) godz. 11.30 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
Wrzesień 2011:
 • 21 września (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
 • 21 września (środa) godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 23 września (piątek) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 23 września (piątek) godz. 11.00 - Komisja Infrastrukltury i Rozwoju porządek obrad
 • 23 września (piątek) godz. 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów  porządek obrad

Sierpień 2011: 

 • 17 sierpnia (środa) godz. 9.00 Komisja Rewizyjna porządek obrad
 • 17 sierpnia (środa) godz. 11.00 Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
Lipiec 2011:
 •  5 lipca (wtorek) godz. 14.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 13 lipca (środa) godz. 9.00 - Komisja Rewizyjna porządek obrad
 • 20 lipca (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
 • 20 lipca (środa) godz. 13.00 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 22 lipca (piątek) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 22 lipca (piątek) godz. 11.00 - Komisja Infrastruktury i Rozwoju porządek obrad
 • 22 lipca (piątek) godz. 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad
 • 27 lipca (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad

Czerwiec 2011:  

 • 2 czerwca (czwartek) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej POSIEDZENIE WYJAZDOWE porządek obrad
 • 8 czerwca (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej POSIEDZENIE WYJAZDOWE porządek obrad
 • 21 czerwca (wtorek) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad pp
 • 21 czerwca (wtorek) godz. 11.30 - Komisja Infrastruktury i Rozwoju porządek obrad ir
 • 21 czerwca (wtorek) godz. 13.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad ekips
 • 22 czerwca (środa) godz. 10.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad rioś  POSIEDZENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ
 • 22 czerwca (środa) godz. 12.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad bif

        
   Maj 2011:
 • 17 maja (wtorek) godz. 7.45 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska POSIEDZENIE WYJAZDOWE porządek obrad
 • 18 maja (środa) godz. 11.00 - Komisja Infrastruktury i Rozwoju POSIEDZENIE WYJAZDOWE porządek obrad
 • 25 maja (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
 • 25 maja (środa) godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • ZMIANA TERMINU 27 maja (piątek) godz. 11.00  30 maja (poniedziałek) godz. 11.00 - Komisja Infrastruktury i Rozwoju porządek obrad

 • ZMIANA TERMINU 27 maja (piątek) godz. 9.00 30 maja (poniedziałek) godz. 12.30 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad

 • ZMIANA TERMINU 27 maja (piątek) godz. 13.00 30 maja (poniedziałek) godz. 14.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad  

Kwiecień 2011:
 • 6 kwietnia (środa) godz. 12.00 - Komisja Rewizyjna porządek obrad
 • 7 kwietnia (czwartek) godz. 10.30 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej POSIEDZENIE WYJAZDOWE porządek obrad
 • 12 kwietnia (wtorek) godz. 15.00 - Komisja Polityki Przestrzennej POSIEDZENIE WYJAZDOWE (I część) porządek obrad
 • 20 kwietnia (środa) godz. 10.00 - Komisja Rewizyjna porządek obrad
 • 20 kwietnia (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
 • 20 kwietnia (środa) godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 21 kwietnia (czwartek) godz. 9.00 Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 21 kwietnia (czwartek) godz. 11.00 Infrastruktury i Rozwoju porządek obrad
 • 21 kwietnia (czwartek) godz. 13.00 Budżetu i Finansów porządek obrad
 • 26 kwietnia (wtorek) godz. 9.00 - Komisja Rewizyjna porządek obrad
Marzec 2011: 
 • 2 marca (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej POSIEDZENIE WYJAZDOWE porządek obrad
 • 10 marca (czwartek) godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  porządek obrad: http://esesja.pl/komisja/52
 • 23 marca (środa) godz. 11.00  - Komisja  Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad:
 • 23 marca (środa) godz. 13.00Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porzadek obrad
 • 25 marca (piątek) godz. 9.00 -  Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 25 marca (piątek) godz. 11.00 - Komisja Infrastryktury i Rozwoju porządek obrad
 • 25 marca (piątek) godz. 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad

 

 Luty 211:

 • 9 lutego (środa) godz. 9.00 - Komisja Rewizyjna porządek obrad
 • 16 lutego (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
 • 16 lutego (środa) godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 18 lutego (piątek) godz. 8.30 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 18 lutego (piątek) godz. 11.00 - Komisja Infrastryktury i Rozwoju porządek obrad
 • 18 lutego (piątek) godz. 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad
 • 23 lutego (środa) godz. 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej POSIEDZENIE WYJAZDOWE porządek obrad
Styczeń 2011:
 • 12 stycznia (środa) godz. 11.00 - Komisja Rewizyjna porządek obrad
 • 12 stycznia (środa) godz. 14.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 17 stycznia (poniedziałek) godz. 12.30 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad
 • 19 stycznia (środa) godz. 12.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
 • 19 stycznia (środa) godz. 14.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
 • 20 stycznia (środa) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
 • 21 stycznia (piątek) godz. 10.30 - Komisja Infrastruktury i Rozwoju porządek obrad