logo
logo bip
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej VI Kadencji: 2010
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Kórniku
odbywać się będą w sali posiedzeń ratusza w Kórniku - Bninie (ul. Rynek 1) 
**************************************************************
Grudzień 2010:
  • 14 grudnia (wtorek) godz. 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad
  • 15 grudnia (środa) godz. 9.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska porządek obrad
  • 15 grudnia (środa) godz. 12.00 11.30 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
  • 15 grudnia (środa) godz. 14.00 - Komisja Rewizyjna porządek obrad 
  • 16 grudnia (czwatrek) godz. 9.00 - Komisja Polityki Przestrzennej porządek obrad
  • 17 grudnia (piątek) godz. 9.00 - Komisja Infrastruktury i Rozwoju porządek obrad
  • 17 grudnia (piątek) godz. 12.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad
  • 28 grudnia (wtorek) godz. 12.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej porządek obrad
  • 28 grudnia (wtorek) godz. 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów porządek obrad