logo
logo bip

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku VI kadencji
Maciej Marciniak
I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku VI kadencji
Roman Genstwa
II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku VI kadencji
Tomasz Grześkowiak
Julia Bartkowiak

Marek Broniewski

oświadczenie majątkowe

Iwona Cupryjak

oświadczenie majątkowe

Irena Kaczmarek

oświadczenie majątkowe

Adam Lewandowski

oświadczenie majątkowe

Przemysław Pacholski

oświadczenie majątkowe

Piotr Plewka

oświadczenie majątkowe 

Dorota Półchłopek

oświadczenie majątkowe

Jerzy Rozmiarek

oświadczenie majątkowe

Andrzej Surdyk

oświadczenie majątkowe

korekta

Małgorzata Walkowiak

oświadczenie majątkowe

Bogdan Wesołek

oświadczenie majątkowe