logo
logo bip

Oświadczenia majątkowe na koniec VI Kadencji RM

Oświadczenia majątkowe
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku VI kadencji
Maciej Marciniak
 
I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku VI kadencji
Roman Genstwa
 
 
II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku VI kadencji
Tomasz Grześkowiak
 
 
Julia Bartkowiak
 
Marek Broniewski
 
Iwona Cupryjak
 
Irena Kaczmarek
 
Adam Lewandowski
 
Przemysław Pacholski
 
Piotr Plewka
 
Dorota Półchłopek
 
Jerzy Rozmiarek
 
Andrzej Surdyk
 
Małgorzata Walkowiak
 
Bogdan Wesołek