logo
logo bip
Finanse publiczne, budżet

Uchwała RIO w Poznaniu SO-0951/50/D/20/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

Uchwałe RIO w Poznaniu SO-0951/50/D/20/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. - pobierz 

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku - pobierz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 - pobierz

Opinia RIO o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014 r.

Opinia RIO o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Treść dokumentu

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WPF GMINY KÓRNIK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Treść dokumentu

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - II kwartału 2014 roku

treść sprawozdania - kliknij tutaj

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE - do dnia 30 czerwca roku 2014

treść sprawozdania - kliknij tutaj

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - I kwartał 2014r.

treść informacji - kliknij tutaj

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE - do dnia 31 marca roku 2014

treść sprawozdania - kliknij tutaj

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - I kwartału 2014 roku

treść sprawozdania - kliknij tutaj

Informacja o stanie mienia 2013r.

Informacja o stanie mienia 2013r.  kliknij tutaj

Sprawozdanie opisowe 2013r.

Sprawozdanie opisowe 2013r.  - kliknij tutaj

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - IV kwartał 2013r.

treść informacji - kliknij

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - IV kwartału 2013 roku

treść sprawozdania - kliknij tutaj

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE - do dnia 31 grudnia roku 2013

treść sprawozdania - kliknij tutaj

korekta sprawozdania - kliknij tutaj

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kórnik w 2014 r.

treść opinii - kliknij tutaj

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kórnik deficytu budżetu 2014 r.

treść opinii - kliknij tutaj

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kórnik deficytu budżetu

treść opinii - kliknij tutaj

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - III kwartału 2013 roku

treść sprawozdania - kliknij tutaj

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE - do dnia 30 września roku 2013

 

treść sprawozdania - kliknij

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kórnik za I półrocze 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kórnik za I półrocze 2013 r. - kliknij TUTAJ, aby pobrać

Informacje o kształtowaniu WPF gminy Kónik

Informacje o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kórnik za I półrocze 2013 - kliknij TUTAJ, aby pobrać

Opinia RIO - przebieg wykonania budżetu za I. półrocze 2013

Opinia RIO - przebieg wykonania budżetu za I. półrocze 2013 - pobierz treść opini, kliknij TUTAJ 

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - II kwartału 2013 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - II kwartału 2013 roku

treść sprawozdania - kliknij tutaj

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE - do dnia 30 czerwca roku 2013


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE - do dnia 30 czerwca roku 2013

treść sprawozdania - kliknij

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

II Kwartał 2013 r.
Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - pobierz

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - pobierz

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2012r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2012r. - pobierz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kórnik - 2012 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2012 rok

Część I - pobierz

Część II - pobierz

Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GW ARANCJI - I kwartału 2013 roku

treść sprawozdania - kliknij tutaj

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE - do dnia 31 marca roku 2013

treść sprawozdania - kliknij

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kórnik

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kórnik - kliknij TUTAJ, aby pobrać

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał 2012

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres do dnia 31 grudnia roku 2012

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres do dnia 31 grudnia roku 2012 - IV kwartał 2012r.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kórnik 2013r.

opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kórnik - klinij tutaj

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał 2012

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał 2012

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kliknij tutaj

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kliknij tutaj

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - koniec II kwartał 2012

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - koniec II kwartał 2012

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca  roku 2012

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2011

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2011

Pobierz dokument

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2011 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2011 rok

Część I - pobierz

Część II - pobierz

Opinia o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu z informacją o stanie mienia i objaśnienia Gminy Kórnik za rok 2011

Opinia o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu z informacją o stanie mienia i objaśnienia Gminy Kórnik za rok 2011

Pobierz dokument 1 - opinia RIO

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał 2012

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał 2012

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do 31 marca

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kliknij tutaj

Rb- NDS do 31 grudnia 2011

Rb- NDS - tutaj

RB-Z na koniec IV kwartału 2011

RB-Z na koniec IV kwartału 2011 - tutaj

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kórnik

treść opinii - tutaj

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik - opinia RIO WPF 2012

opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik

Rb-Z kwartelne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z kwartelne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

RbNDS kwartelne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011

RbNDS kwartelne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

RBZ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartału 2010

RBZ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych...

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2010 ROK - część I

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2010 ROK - część II

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2010 ROK - część III

RBZ I kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec I kwartału 2011

RBZ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec I kwartału 2011

RB NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011

RB NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011

RIO - w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kórnik

Treść uchwały

RIO - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok

Treść uchwały

RIO- w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kórnik

Treść uchwały