logo
logo bip
Skład Rady 2006-2010

Skład Rady Miejskiej w Kórniku


Skład Rady Miejskiej w Kórniku
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek
 
i.kaczmarek@kornik.pl
 
 
I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Roman Genstwa
 
r.genstwa@kornik.pl
 
 
II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Michał Stecki
 
m.stecki@kornik.pl
 
 
Radna Rady Miejskiej
Julia Bartkowiak
 
 
 
Radna Rady Miejskiej
Magdalena Kosakowska
 
 
 
Radny Rady Miejskiej
Paweł Kuźma
 
 
 
Radny Rady Miejskiej
Adam Lewandowski
 
 
 
Radny Rady Miejskiej
Maciej Marciniak
 
m.marciniak@kornik.pl
 
 
Radny Rady Miejskiej
Andrzej Regulski
 
a.regulski@kornik.pl
 
 
Radny Rady Miejskiej
Jerzy Rozmiarek
 
j.rozmiarek@kornik.pl
 
 
Radny Rady Miejskiej
Andrzej Surdyk
 
a.surdyk@kornik.pl
 
 
Radny Rady Miejskiej
Seweryn Waligóra
 
 
 
Radna Rady Miejskiej
Małgorzata Walkowiak
 
m.walkowiak@kornik.pl
 
 
Radny Rady Miejskiej
Bogdan Wesołek
 
 
 
Radny Rady Miejskiej
Przemysław Piotr Pacholski