logo
logo bip
Skład i Komisje Rady Miejskiej kadencji 2002-2006

Skład Rady Miejskiej w Kórniku kadencji 2002-2006

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Królikowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Roman Genstwa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radna
Julia Bartkowiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny
Andrzej Duda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny
Jacek Halama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radna
Krystyna Janicka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radna
Irena Klimek-Łyszczarz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny
Tadeusz Kuźma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny
Grzegorz Marciniak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny
Bogdan Stanisławski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny
Andrzej Surdyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny
Seweryn Waligóra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny
Janusz Wojtuś
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny
Stefan Zimiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisje Rady Miejskiej w Kórniku kadencji 2002-2006

 
Komisja Budżetu i Finansów
 
 • Stefan Zimiński - przewodniczący
 • Wojciech Królikowski - zastępca
 • Andrzej Duda
 • Roman Genstwa
 • Tadeusz Kuźma
 • Maciej Marciniak
 • Andrzej Surdyk
 • Seweryn Waligóra
 
Komisja Rewizyjna
 
 • Grzegorz Marciniak - przewodniczący
 • Bogdan Stanisławski - zastępca
 • Krystyna Janicka
 • Irena Klimek-Łyszczarz
 • Janusz Wojtuś
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego
 
 • Bogdan Stanisławski - przewodniczący
 • Jacek Halama - zastępca
 • Roman Genstwa
 • Janusz Wojtuś
 • Stefan Zimiński
 
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
 
 • Krystyna Janicka - przewodnicząca
 • Irena Klimek-Łyszczarz - zastępca
 • Julia Bartkowiak
 • Andrzej Duda
 • Jacek Halama
 • Grzegorz Marciniak
 • Stefan Zimiński
 
Komisja Ochrony Środowiska
 
 • Janusz Wojtuś - przewodniczący
 • Julia Bartkowiak - zastępca
 • Wojciech Królikowski
 • Jacek Halama
 • Bogdan Stanisławski
 
Komisja Rolnictwa
 
 • Julia Bartkowiak - przewodnicząca
 • Roman Genstwa - zastępca
 • Tadeusz Kuźma
 • Maciej Marciniak
 • Andrzej Surdyk
 • Seweryn Waligóra
 • Henryk Hypsior
 
Komisja Inwentaryzacyjna
 
 • Andrzej Surdyk - przewodniczący
 • Janusz Wojtuś - zastępca
 • Julia Bartkowiak
 • Jacek Halama
 • Bogdan Stanisławski

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku kadencji 2002-2006

 
 
 
Maciej Marciniak
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku