logo
logo bip
Przewodnicząca Rady 2006-2010

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku
 
Irena Kaczmarek
 
i.kaczmarek@kornik.pl