logo
logo bip
Komisje Rady 2006-2010

Komisje Rady Miejskiej w Kórniku

Komisja Rewizyjna:
 • Bogdan Wesołek (przewodniczący)
 • Magdalena Kosakowska
 • Paweł Kuźma
 • Maciej Marciniak
 • Andrzej Regulski

Komisja Budżetu i Finansów:

 • Seweryn Waligóra (przewodniczący)
 • Adam Lewandowski (wiceprzewodniczący)
 • Julia Bartkowiak
 • Roman Genstwa
 • Micha Stecki
 • Andrzej Surdyk
 • Małgorzata Walkowiak
 • Bogdan Wesołek

Komisja Oświaty i Polityki Społecznej:

 • Małgorzata Walkowiak (przewodnicząca)
 • Adam Lewandowski (wiceprzewodniczący)
 • Julia Bartkowiak
 • Irena Kaczmarek
 • Paweł Kuźma
 • Andrzej Regulski
 • Bogdan Wesołek

Komisja Rozwoju Gospodarczego:

 • Maciej Marciniak (przewodniczący)
 • Michał Stecki (wiceprzewodniczący)
 • Roman Genstwa
 • Magdalena Kosakowska
 • Andrzej Regulski
 • Jerzy Rozmiarek
 • Seweryn Waligóra
 • Małgorzata Walkowiak

Komisja Rolnictwa:

 • Julia Bartkowiak (przewodnicząca)
 • Jerzy Rozmiarek (wiceprzewodniczący)
 • Roman Genstwa
 • Andrzej Surdyk
 • Paweł Kuźma

Komisja Ochrony Środowiska:

 • Janusz Wojtuś (przewodniczący)
 • Magdalena Kosakowska
 • Adam Lewandowski
 • Maciej Marciniak
 • Jerzy Rozmiarek

Komisja Inwentaryzacyjna:

 • Andrzej Surdyk (przewodniczący)
 • Julia Bartkowiak

Komisja doraźna ds. przebiegu linii elektroenergetycznej:

 • Irena Kaczmarek
 • Magdalena Kosakowska
 • Michał Stecki
 • Seweryn Waligóra
 • Małgorzata Walkowiak