logo
logo bip
wybory
Lista wiadomości
w sprawie obwody wyborcze - zmiana uchwały LVIII/609/2006
w sprawie okręgi wyborcze
w sprawie zmiana w komisji RG
w sprawie zmiana w komisji oś
w sprawie zmiana w komisji BiF
w sprawie komisja statutowa
w sprawie komisja statutowa
w sprawie zmiana terminu KDL
w sprawie zmiana terminu KDL
w sprawie zmiana terminu KDL
w sprawie zmiana terminu KDL
w sprawie zmiany w Komisjach - Oświaty
w sprawie zmiany w Komisjach - OŚ
w sprawie zmiany w KOmisjach - RG
w sprawie zmiana terminu KDL
w sprawie zmiany w komisjach - BiF
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. linii wys. napięcia
w sprawie powołania składu komisja OSwiaty
w sprawie Komisja Rozwoju Gospodarczego
w sprawie powołania skłądu KOmisji Rolnictwa
w sprawie powołanie składu KOmisji OŚrodowiska
w sprawie powołania KOmisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie powołanie KOmisji Rewizyjnej
w sprawie powołania składu Komisja BiFinansów
w sprawie wybór przewodniczacego
w sprawie wybór wiceprzewodniczących
w sprawie podziału gminy Kórnik na okręgi wyborcze
w sprawie ustalenie stałych obwodów głosowania
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady.
w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany statutu gminy Kórnik
w sprawie wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku
w sprawie Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie powołanie Rady Sportu
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady.
w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany statutu gminy Kórnik
w sprawie Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej