logo
logo bip
upoważnienia

Uchwały Rady nr LVII/583/10 z dnia 2010-09-29

w sprawie upoważnienia Burmistrza do ustalania opłat OAZA

Uchwały Rady nr XLIII/434/09 z dnia 2009-07-29

w sprawie upoważnienie dla Dyrektora OPS

Uchwały Rady nr IX/78/07 z dnia 2007-05-30

w sprawie weksla \"in blanco\"