logo
logo bip
ugody
Lista wiadomości
w sprawie skarga sater-na studium i plan
w sprawie odpowiedź na skargę
w sprawie odp.skarga wojewody na uch.LI/522/2010
w sprawie skarga Up-Telecom Sp. z o.o.
w sprawie skarga Prokuratora Rejonowego w Środzie Wlkp.
w sprawie skargi PGN POLMAX
w sprawie skarga ROD w Mościenicy
w sprawie ze skargi p.P.
w sprawie skarga 317
w sprawie skarga 309
w sprawie skarga Żerniki
w sprawie skarga p. G.
w sprawie wezwanie PSE-Operator S.A. uchwała XXVIII/309/2008 wariant I
w sprawie wezwanie PSE-Operator uchwała XXIX/317/2008
w sprawie skarga p.Zofii G.
w sprawie ze skargi pani Aurelii S.
w sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa p. Anna M.
w sprawie ze skargi p.Michała G.
w sprawie ze skargi p.W.
w sprawie wezwanie Ewa K.
w sprawie wezwanie p.Robert K.
w sprawie wezwanie pp.I.
w sprawie ze skargi p. G.
w sprawie ze skargi p. S.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze XIV/131/2007
w sprawie wniesienia skargi na rozstrz. nadz. wojewody - Kamionki
w sprawie ze skargi p. M.
w sprawie ze skargi pp. G.
w sprawie skarga na Dyrektora Gimnazjum
w sprawie rozpatrzenie skargi Polskich Sieci Elektroenergetycznych „ Zachód” Sp. z o.o na działalność Burmistrza
w sprawie wezwanie p. K.
w sprawie ze skargi p. M.
w sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
w sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa -
w sprawie skarga p. G.
w sprawie ze skargi p. Michała G.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych
w sprawie ze skargi p. Roberta K.
w sprawie ze skargi pp. M.
w sprawie z skargi p.J.
w sprawie uchwały w sprawie ze skargi Pana Lechosława M.
w sprawie ze skargi p. Leszka K.
w sprawie ze skargi Lechosława M.
w sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa(linia)
w sprawie ze skargi Agencji Sekurytyzacji D.S.P i J.S.T RP S.A
w sprawie ze skargi Pana Władysława P.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kórnik.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej."
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej."
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej."
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej."
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Marzenie”, w Borówcu, gm. Kórnik, przez Grażynę i Witolda S.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2003 r. sygn. sprawy PN-II-0911/285/2003.
w sprawie rozpatrzenie protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Radzewie
w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część „A.”
w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część „A.”
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część „A.”
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część „A.”
w sprawie rozpatrzenia zbiorowego zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część „A.”
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo".
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo."
w sprawie nie wyrażenia zgody na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – obiektami utylizacji odpadów w Czmoniu, gm. Kórnik.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działki nr 447/1, 447/2, 448/1, 449/1 i 450/1, obręb Błażejewko”
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Marzenie”, w Borówcu, gm. Kórnik, przez Kórnickie Towarzystwo Ochrony Środowiska.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Marzenie”, w Borówcu, gm. Kórnik, przez Remigiusza W.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Marzenie”, w Borówcu, gm. Kórnik, przez Remigiusza W.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Marzenie”, w Borówcu, gm. Kórnik, przez Remigiusza W.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Marzenie”, w Borówcu, gm. Kórnik.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Marzenie”, w Borówcu, gm. Kórnik, przez Remigiusza W.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Marzenie”, w Borówcu, gm. Kórnik, przez Remigiusza W.
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Marzenie”, w Borówcu, gm. Kórnik, przez pełnomocnika Remigiusza W.
w sprawie w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla działek nr 126/2, 126/3 i 126/4”, położonych w Borówcu, gm. Kórnik, przez Obserwatorium Astr
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kórnik.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Kórnik.
w sprawie sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejsc. planu zag. przestrz. Miasta i Gminy Kórnik w części dotyczącej przebiegu napowietrznej czterotorowej linii energetycz-nej 2x220kV + 2x400kV. od nr 107-148