logo
logo bip
strategia
Lista wiadomości
w sprawie Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Kórnik
w sprawie Plan rozwoju transportu publicznego
w sprawie strategii informatyzacji
w sprawie zaktual. POM Mościenica
w sprawie zaktual.POM Biernatki
w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Konarskie
w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Kamionki
w sprawie Plan Odnowy Miejscowości Robakowo
w sprawie Plan Odnowy Miejscowości Skrzynki
w sprawie Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Kamionki
w sprawie Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Dębiec
w sprawie Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Konarskie
w sprawie Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Czołowo
w sprawie Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Czmoniec i Trzykolne Młyny
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biernatki
w sprawie Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mościenica
w sprawie Plan Odnowy Borówiec
w sprawie Plan Odnowy Runowo
w sprawie strategia rozwoju gminy
w sprawie nowelizacji dokumentu: Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kórnik na lata 2004-2006 oraz 2007-2012
w sprawie nowelizacji dokumentu: Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kórnik na lata 2004-2006 oraz 2007-2012
w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych
w sprawie NOWELIZACJI DOKUMENTU: PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY KÓRNIK NA LATA 2004-2006 ORAZ 2007-2012
w sprawie plan aglomeracji(kanalizacja)
w sprawie Uchwalenie planu rozwoju miejscowości Kamionki
w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kórnik
w sprawie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik
w sprawie Uchwalenie planu rozwoju miejscowości Kamionki
w sprawie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik
w sprawie Nowelizacja programu: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2003-2012
w sprawie nowelizacja programu: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2003–2012.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kórnik.
w sprawie nowelizacji programu: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2003–2012
w sprawie uchwalenia programu: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2003 – 2012.