logo
logo bip
statuty jednostek
Lista wiadomości
w sprawie zmiana statutow sołectw
w sprawie zmiany statutu gminy Kórnik
w sprawie zmiana statustu ops
w sprawie nadania Statutu Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury w Kórniku
w sprawie utworzenia Kórnickiego Ośrodka Kultury
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kórnik
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku .
w sprawie w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kórnik
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.
w sprawie statutu gminy
w sprawie nadanie imienia Gimnazjum w Kórniku
w sprawie zmiany uchwały nr XII/97/99 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 czerwca 1999r. - zmiana statutu Gimnazjum w Kórniku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw.