logo
logo bip
regulaminy usług
Lista wiadomości
w sprawie regulaminu placów zabaw i boisk sportowych
w sprawie dopłata do taryfy Spółki z o.o. WKiUK WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Czmoń, Czmoniec, Celestynowo, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Mł
w sprawie Regulamin utrzymania czystości
w sprawie licencji na taksówki w 2010 r.
w sprawie Wymagania dla przerdsiębiorców ubiegających sie o zezwolenie na odbieranie odpadów
w sprawie dopłaty do taryfy spółki WKiUK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Czmoń, Czmomiec, Celestynowo, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych
w sprawie zmiana uchwały - Regulamin utrzymania czystości i porządku LVI/593/06
w sprawie górnych stawek za odbiór odpadów
w sprawie zasady korzystania ze stołówek
w sprawie dopłaty do wody
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kórnik.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kórnik.